středa 1. února 2012

3D tisk pro děti


Artur Tchoukanov se v rámci svého magisterského studia na Umea Institute of Design ve Švédsku rozhodl vytvořit dostupnou stolní 3D tiskárnu pro domácnosti. Když viděl, jaké problémy dělalo dospělým pochopit koncept 3D tisku, zvolil si za své cílové publikum děti. Po intenzivním výzkumu a s pomocí Rhina vyvinul Origo.