pondělí 16. srpna 2010

RhinoBIM Structure

RhinoBIM je série BIM modulů pro Rhino 5.0 od Virtual Build Technologies. První modul Structure je nyní k dispozici. Tato pracovní verze je z hlediska funkčnosti již téměř hotová a očekáváme, že bude vydána koncem tohoto roku. Každý si ji může stáhnout hned teď.

Mezi funkce modulu patří:

  • Robustní nástroje pro tvorbu a editaci ocelových nosníků
  • Rozdáhlá knihovna profilů včetně mezinárodních standardů
  • Uživatelsky definovatelné profily
  • Každému prvku lze přiřadit materiál, atributy a požadavky na zpracování
  • Vyjmutí dat pro následné aplikace včetně strukturální analýzy, rozpočty, odhady nákladů, harmonogramy a výrobu
  • Blesková analýza tolerancí a vůlí
  • Podpora rozsáhlých modelů pomocí nové technologie Rhina 5.0