pondělí 30. června 2008

Představujeme Flamingo 2.0 Final Beta

Flamingo 2.0 RC3 je ve stádiu finální bety.

Tato beta je vystavěna na stejném kódu jako komerční vydání Flaminga 2.0. Uživatele Flaminga 1.1 a 2.0 vybízíme ke stažení této finální bety. Posím oznamte nám jakékoliv problémy, se kterými se setkáte

sobota 28. června 2008

Aktualizace PanelingTools pro Rhino

Nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Mezi novinky tohoto vydání patří:

 • Nové příkazy pro manipulaci s mřížkou panelů:
  • ptCloseGrid: uzavře mřížku ve směru U nebo V.
  • ptCompactGrid: odstraní díry v mřížce.
  • ptGridSeam: změní spoj mřížky (u uzavřené mřížky).
  • ptRemoveOverlap: odstraní totožené (překrývající se) body.
  • ptShiftGrid: posune vybrané body mřížky.
 • Vestavěné vzory mají dvě nové volby:
  • "New": umožní použít uživatlem definovaný vzor.
  • "TriBasic" variace trojúhelníkového vzoru.
 • Volba "AddFaces" nyní vytvoří EdgeSrf nebo Patches na základě počtu hran.
 • Do ptPanelCurve byla přidána volba pro definici směrového vektoru.
 • Do ptPanelGridQuads byla přidána volba pro triangulaci zbývajících nerovinných ploch.
 • Bylo vyladěno mnoho prvků uživatelského rozhraní a některé názvy příkazů a volby byly přejmenovány pro větší srozumitelnost.
 • Byla opravena paměťová chyba při velké mřížce bodů.
 • Bylo opraveno několik padacích a paměťových chyb.

středa 25. června 2008

Grasshopper pro Rhino byl aktualizován

Dílčí aktualizace, která řeší množství problémů.

 • Všechny vykreslovací rutiny byly upraveny tak, aby potlačily (a doufejme že zcela eliminovaly) zhroucení při vykreslování. Práce s chybami byla také vylepšena, což by mělo (opět doufejme) snížit fatálnost vykreslovacích chyb.
 • Byla opravena chyba, která způsobovala zhroucení v souvislosti s občerstvováním pohledů při zakázaném vykreslování náhledu.
 • Expression parser považoval operátor AND nesprávně za řetězení výrazu String.
 • Byla přidána komponenta Flip curve.

Stáhnout...

Jarek píše nejen o RhinoScriptu a Grasshopperu...


Jarek Bieda z společnosti HOK byl tak laskav, že se s námi začal dělit o svoje vlastní programy v RhinoScriptu. Prvním z nich je ArrayCrvPLUS, který umožňuje nové způsoby tvorby pole prvků podél tras nebo tras na ploše.

Vracejte se tam... Jarek po vyladění rozhraní začne publikovat nové příspěvky.

pondělí 23. června 2008

Představujeme VisualARQ pro Rhino Beta 1VisualARQ je aplikace navržená pro architekturu a stavebnictví. V rámci intuitivního rozhraní Rhina nabízí nástroje, které značně usnadňují proces architektonického návrhu a jeho dokumentace.

Architektonické objekty VisualARQu jsou parametrické; to znamená, že můžete kdykoliv definovat, variovat a editovat jejich přednastavené hodnoty. Automatický přepočet je podle těchto změn přegeneruje. Pracovní proces je díky tomu mnohem efektivnější a nabízí nekonečné možnosti.

Nad rámec parametričnosti jsou architektonické objekty navíc “intelligentní”, protože se chovají jako skutečné komponenty, které reprezentují a tím usnadňují proces tvorby a editace: Elementy dveří a oken jsou asociovány se zdmi, ke kterým náleží; když přesunete, upravíte nebo odstraníte jakýkoliv z těchto elementů, zeď (resp. otvor) se automaticky aktualizuje, aby se této změně přizpůsobila. Schody a zábradlí pracují stejným způsobem. VisualARQ také dokáže automaticky řešit průniky pilířů a zdí.

VisualARQ Beta 1 přináší opravy všech chyb, nalezených v předchozích WIP verzích a přidává nové funkce a přestylizované nástrojové palety.

sobota 21. června 2008

T-Splines 2.0 WIP 6 pro Rhino


Vyzkoušejte nové editační nástroje v této nové pracovní verzi T-Splines. Prohlédněte si také zajímavé video.

pátek 20. června 2008

Aktulizace RhinoScript Labs

RhinoScript je skriptovací jazyk, který vychází z jazyka VBScript od Microsoftu. S RhinoScriptem můžete rychle přidávat do Rhina nové funkce nebo automatizovat opakující se úlohy. Labs verze RhinoScriptu obsahuje dodatky a úpravy základního RhinoScriptu, který je obsažen v instalaci Rhina 4.0 SR3.


čtvrtek 19. června 2008

HyperShot pro RhinoLONG BEACH, CA, 19 . červen 2008 – Bunkspeed dnes ohlásil beta vydání svého zásuvného modulu hyperShot® pro Rhino.

Tento bezplatný zásuvný modul pro Rhino umožní uživtelům přiřadit ojektům a vrstvám materiály hyperShotu přímo v Rhinu. Veškeré informace o materiálech, texturách, vrstvách a kameře budou v souboru Rhina uchovány a při stisku talčítka Render budou předány do hyperShotu.

Brazil r/s 2.0 pro Rhino byl aktualizován
Bezplatná veřejná Beta 15 renderovacího modulu Brazil r/s 2.0 pro Rhino je nyní dostupná ke stažení.


Funkce:
 • Byla přidánatextura Brazil Placeholder Texture, aby bylo možné použít materiály Brazilu jako potomky RDK textur a materiálů.
 • Byl přidán materiál Fresnel blend.
 • Byl přidán materiál Brazil Advanced Blend.
 • Materiál Brazil Shellac podporuje texturou zadaný blend.
 • Do rozhraní atmosféry Advanced Environment bylo přidáno tlačítko 'Change' button.
 • Content Editor se nezobrazil při nahrání nepodporovaného materiálu.
 • Uživatelská rozhraní byla vytvořena pro tyto shadery Brazilu: Normal Map, Invert, Pass Through, Greyscale, Brightness, Contrast Back Face, Fresnel Blend, Tint, Angular Blend a World Angular Blend.
 • Byla začleněna nová verze nápovědy Brazilu.
 • Do RDK a Brazilu byla začleněna podpora RhinoScriptu (viz. dokumenty na Wiki)
 • Do oddílu s nastavením pohledu byla přidána volba 'Viewport to render'.

Opravy chyb:

 • Seznam světel vyloučených z renderu již obsahoval světla.
 • Bump kůže nefungoval.
 • Něteré hodnoty byly specifikovány ve stopách místo v jednotkách Rhina.
 • Některá editační políčka nebyla dost široká pro dlouhé číselné hodnoty.
 • Zatržítka Light Affect Surface pro Specular a Diffuse nepřepínala patřičné efekty.
 • Zástupná textura pro manipulaci nepracovala správně s High Dynamic Range daty.
 • Mnoho materiálů BAM/Toon v souboru způsobilo nedostatek prostředků ve Windows.
 • Composite environment/Advanced Environment způsobilo, že HDRi obrázky vypálily GI doběla.
 • Global wrapper environment způsobilo, že HDRi obrázky vypálily GI doběla.
 • Nebylo možné nastavit zápornou hodnotu Bump mapy.
 • Dialogové okno Decal se někdy zobrazilo příliš daleko.

Podrobnosti a stažení...

Grasshopper pro Rhino byl aktualizován

Toto vydání obsahuje opravu chyby z předchozího vydání, která způsobovala absenci prvků Sliders a Switches v Remote Panelu.

Další funkce:

 • Parametry křivky mohou odkazovat na hrany (spojené) plochy.
 • Parametry bodu mohou odkazovat na UV souřadnice (sub)křivky.
 • Parametry bodu mohou odkazovat na bdy na křivkách a hranách. Možnosti:
  • Vzdálenost normalizovaného parametru na hraně nebo křivce
  • Vzdálenost od počátku hrany nebo křivky
  • Vzdálenost od konce hrany nebo křivky

Servisní balíček pro V-Ray pro Rhino


Tento bezplatný servisní balíček pro V-Ray pro Rhino od firmy ASGVis přináší nový síťový renderovací systém, účinnější renderování prostřednictvím vysoce optimalizovaného distribuovaného renderovacího systému a další nové funkce jádra V-Ray 1.60.15. Síťový licenční systém umožňuje použít V-Ray samostatně nebo jako plovoucí licenci.

Podrobnosti a stažení...

Edge Softening - Rhino Labs


Zásuvný modul Edge Softening vám umožní simulovat zaoblené hrany ve vyrenderovaném obrázku. Jakmile zásuvný modul nainstalujte, můžete pro změnu poloměru zaoblení použí volbu "Edge Softening" v okně Vlastnosi objektu (Object Properties). Zásuvný modul vyžaduje, aby byl nainstalován renderovací modul, který je kompatibilní s RDK (například Brazil).

středa 18. června 2008

Návody na modelování v T-Splines pro RhinoTři nové návody vyzdvihují tři základní funkce volného modelování v zásuvném modulu T-Splines pro Rhino.


úterý 17. června 2008

Rayflectar Graphics - Timer Utility a další

Thomas Anagnostou z Rayflectar Graphics byl tak laskav, že se s námi podělil o množství nástrojů, které původně vyvinul pro své vlastní použití.

Nejnovější je Project Timers pro automatické sledování doby strávené nad zpracováním projektu. Tato bezplatná utilita pomáhá udržet si přehled nad časem, stráveným nad projekem v Rhinu a nad jinými dokumenty.

Další bezplatné utility a skripty:

Units Converter Tool - počítá převody mezi jednotkami. Tao bezplatná utilita pomáhá při převodu více jednotek najenou.

Gear Generator - generátor involutního ozubení


Harmony - manipulace se shlukem objektů
Tento skript distribuuje různé transformace mezi jakékoliv množství (shluk) objektů, jako je distribuce:
 • Equidistance (distribuuje objekty s pravidelnou roztečí)
 • Alignment (seřazení podle osy x nebo y nebo podle křivosti plochy)
 • Object displacement (řízeno odchylkami plochy)
 • Rotation (konstantní k jakékoliv ose x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
 • Scale (konstantní k jakékoliv ose x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
 • Jitter (displacement, rotace nebo změna měřítka náhodně v jakémkoliv směru x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
IsoMatch - nastavení izometrického pohledu
Uživatel může nakreslit jakékoliv dvě ovinné křivky, reprezentující osy X a Y axonometrického pohledu a skript převede perspektivní pohled do paralelního pohledu s odpovídajícím úhlem kamery. Pokud uživatel zkonstruuje XY křivk pod specifickým úhlem (např. 30-30), pak bude výsledkem izometriký pohled.


MinBox - minimální obálkový kvádr
Tento RhinoScript vygeneruje minimální obálkový kvádr jakéhokoliv 3D objektu (nebo objektů) včetně rovinných objektů...


CameraLine - manipulace kamera - cíl
Tento jednoduchý RhinoScript vloží dvojici kamera-cíl do jakékoliv úsečky. Je možné vyjmout úsečku, reprezentující aktuální dvojici kamera-cíl nebo přiřadit kameru nové úsečce. Můžete mít několik úseček jako vizuální vodítko několika různých umístění kamery. Tento nástroj můžete využít pro vyladění ohniskových vzdáleností (přesné nastavení hloubky ostrosti - Depth-of-Field) v renderovacích modulech, jako je Maxwell.

pondělí 16. června 2008

Ohlašujeme MeshFlatten pro Rhino


RESURF dnes ohlásil nový zásuvný modul MeshFlatten pro Rhino. Tento zásuvný modul umožní rozvinout v Rhinu zvolený polygonový model. MeshFlatten pro Rhino je navržen pro mimořádně snadné použití. Uživatel pouze vybere síť, klikne pravým tlačítkem myši a síť se automaticky rozvine. Příkaz: RsMeshFlatten

Rhino pro OS X - nové sestavení

Implementace renderovacího modulu ToucanStáhněte si nové sestavení Wenatchee z 13. června 2008 s následujícími změnami:

Nové funkce:

 • Do verze pro Mac byly zakomponovány změny a opravy ze Servisního balíčku 3 pro Rhino 4.0. Více podrobností viz. poznámky k servisnímu vydání.
 • Dialogové okno Object Properties obsahuje nový panel pro úpravu vlastností světel.
 • Když vyberete Toucan Renderer, objeví se v okně Object Properties nový panel Toucan s nastavením světel a renderovatelných objektů.
 • Bl implementován příkaz MatchSrf.
 • Byly implementovány příkazy InsertControlPoint a RemoveControlPoint.

Opravené chyby:

 • Byla opravena zobrazovací anomálie v renderovacím okně Toucan.
 • Textury jsou nyní renderovány ve všech pohledech.

Podrobnosti a stažení...

pátek 13. června 2008

DrawOrder - nový Labs projekt

Pořadí vykreslování dle vrstvy nebo objektu.

V Rhinu jsou objekty vykreslovány na základě jejich vzdálensti v 3D prostoru. Pro 2D zobrazení to však bohužel není vždy nejlepší. Tento zásuvný modul, který najdete v Rhino Labs, vám umožní řídit vykreslování pořadí objektů na základě vrstev nebo objektů.

Podrobnosti a stažení...

Uvádíme Grasshopper 0.3

Generativní Modelování pro Rhino

Designérům, kteří se dotýkají nevídaných tvarů skrze jemné předivo generativních algoritmů, přináší Grasshopper™ grafické algoritmické rozhraní, které je těsně svázáno s 3D modelovacími nástroji Rhina. Narozdíl od RhinoScriptu nevyžaduje Grasshopper pražádné znalosti programování či skriptování a přesto umožňuje designérům tvořit generované tvary — od minimalistických kreací po dechberoucí strukturální bakchanálie...

*Software dříve známý jako Explicit History

Oficiální vydání RhinoTerrain 1.0


Společnost RhinoTerrain SARL dnes oznámila vydání zásuvného modulu RhinoTerrain 1.0 pro Rhinoceros 4.0 pro generování a analýzu přesných 3D modelů terénu pro architekty, stavaře, plánovače, krajináře a urbanisty s podporou výstupu na 3D tiskárny. Mezi funkce zásuvného modulu patří:

 • Rychlé generování terénu - na vstupu mohou být body, úsečky a křivka s volbou HardBreaklines a SoftBreakline (tvrdé a měkké zlomové linie). RhinoTerrain pracuje rychle s velkým množstvím dat, na vstupu mohou být miliony bodů.
 • Skutečná vizualizace terénu - ortofotografické mapování s geografickými referencemi pro přesnou vizualizaci nebo 3D tisk terénu.
 • Generování vrstevnic - podpora automatické anotace vrstevnic podle výšky, využití vícejádrových procesorů u složitých terénů.
 • Analýza úbočí a gradientu - uživatelem definované volby barevného gradientu, pomocí kterých můžete generovat překrásné obrázky.
 • Import terénu - pomocí souborů USGS DEM (Digital Elevation Model) a ArcView ShapeFil

Podrobnosti a stažení demoverze...

čtvrtek 12. června 2008

Flamingo 2.0 Release Candidate 2

Flamingo 2.0 je již téměř hotovo. Uživatele Flaminga 1.1 vybízíme ke stažení Release Candidate 2 a vyzkoušení jeho nových funkcí, včetně:

 • zlepšeného uživtelského rozhraní
 • přiřazení materiálů přetažením myší
 • správce prostředí včetně podpory více prostředí a šablon
 • globálního osvětlení včetně podpory HDRI
 • měkkých stínů od Slunce a paralelních světelných zdrojů
 • post-renderového efektu hloubky ostrosti v reálném čase
 • post-renderového efektu záře v reálném čase
 • post-renderového efektu mlhy v reálném čase
 • dávkového renderování pomocí skriptů
 • podpory Piranesi EPix
 • podpory RPC 3.0
 • a mnohem více...

Provedli jsme mnoho interních testů a během dlouhé periody betatestování nám uživatelé předali mnoho nápadů a skvělých myšlenek.

Stáhněte si Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 1

Stáhněte si Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 1 (2. červen 2008).

Toto není finální vydání. Pokud nechcete používat nehotové programy, nestahujte si tuto verzi.

Tento kandidát na finální verzi byl otestován našimi interními zaměstnanci a věříme, že je stabilní, spolehlivý a vhodný pro produktivní práci. Jako u všech nehotových verzí se však mohou objevit problémy, které jsme během testování neodhalili. Očekáváme, že si tuto verzi stáhne několik tisíc lidí a řeknou nám o všech problémech, na které narazí.

Až budeme přesvědčeni, že v tomto vydání nezbývají žádné závažné problémy, vydáme tento servisní balíček oficiálně.

Pokud se setkáte se zhroucením Rhina, oznamte nám to prosím pomocí dialogového okna McNeel Error Reporting, které se po zhroucení objeví.

Novinky v SR4 RC z 2. června 2008:

 • Mnoho opravených padacích chyb a zvýšení stability.
 • SelMappingWidget: nový příkaz - vybere pomůcky pro mapování textur.
 • Kontextová menu pod pravým tlačítkem myši jsou nyní implicitně zapnutá, takže si jich mohou uživatelé všimnout.
 • Průsečík: bylo opraveno několik chyb, které způsobovaly selhání tohoto příkazu.
 • Spojit: byl vyřešen problém při spojování otevřených konců oblouků, při kterém vznikla kružnice. Výsledný poloměr byl větší o hodnotu, která byla vyšší než hodnota globální tolerance.
 • Spojit: byl vyřešen problém se spojováním řetězových hran.
 • PřesunoutUVN: spuštění jiného příkazu, který změnil tvar objektu, editovaného právě pomocí dialogového okna příkazu PřesunoutUVN, vedlo ke zhroucení Rhina. Příkaz PřesunoutUVN proto nyní neumožní modifikaci objektu.
 • Import souborů: bylo opraveno několik chyb při načítání souborů DWG, DXF a SolidWorks.
 • Export souborů: byl zlepšen export souborů STEP a FBX.
 • Stříhat: bylo opraveno několik chyb, způsobujících selhání příkazu.
 • Stříhat: byl opraven problém s interakcí křivek poblíž plochy a spoje uzavřené křivky.

Kompletní seznam a stažení na http://download.rhino3d.com/whatsnew.asp?rel=355

středa 11. června 2008

Servisní balíček 7 pro Flamingo 1.1

Servisní balíček 7 pro Flamingo 1.1 je nyní k dispozici ke stažení.

Novinky v Servisním balíčku 7:

 • Opravené padací chyby:
  Otevírání souboru.
  Otevírání souboru Flamingo 2.0.
  Umisťování samolepky v Rhinu V4.
  Renderován souboru s poškozenými polygonovými ploškami.
 • Licence Flaminga: byl vyřešen problém při přihlašování licence Flaminga do Zoo.
 • Instalátor: Flamingo se nepřeinstalovalo přes verzi 1.1.4. To bylo opraveno.

Download Now...

Nová verze Zoo jako služba Windows


Nová Labs verze správce plovoucích licencí Zoo běží pod Windows jako služba. Při restartu systému se tedy nemusíte do systému přihlašovat, abyste spustili Zoo. Tato Labs verze Zoo vám navíc umožní sdélet CD-klíče v routované síti.

sobota 7. června 2008

Nový tutoriál na CD pro šperkaře


Vivian Li právě publikovla svoje CD s názvem Rhino Jewelry Tutorial. Obsahuje více než 5 hdin videa, rozděleného do 35 kapitol.

RhinoScript - Archimedova spirálaZde je nový příklad, který demonstruje vytvoření Archimedovy spirály pomocí RhinoScriptu.

Curve Piping pro Rhino 4.0

Curve Piping, bezplatný zásuvný modul pro Rhino 4.0, umožňuje převádět křivky na polygonové sítě během renderování obrázku. V okně Vlastnosti objektu (Object Properties) v roletovém políčku "Curve Piping" můžete změnit poloměr, přesnost uzavření konců (End Cap) a další parametry. Zásuvný modul ke své činnosti vyžaduje RDK kompatibilní renderer (například Brazil).

Flamingo 1.1 SR7 Release Candidate

Flamingo 1.1 SR7 Release Candidate 1 je dostupné ke stažení.

Tento kandidát na finální verzi byl otestován našimi interními zaměstnanci a věříme, že je stabilní, spolehlivý a vhodný pro produktivní práci. Jako u všech nehotových verzí se však mohou objevit problémy, které jsme během testování neodhalili. Očekáváme, že si tuto verzi stáhne několik tisíc lidí a řeknou nám o všech problémech, na které narazí.

Až budeme přesvědčeni, že v tomto vydání nezbývají žádné závažné problémy, vydáme tnto servisní balíček oficiálně.

Pokud se setkáte se zhroucením Flaminga, oznamte nám to prosím pomocí dialogového okna McNeel Error Reporting, které se po zhroucení objeví a nahlaste svůj problém našemu týmu technické podpory

Novinky v SR7 RC1:

 • Opravené padací chyby:

  • Otvírání souborů z Flaminga 2.0.
  • Umístění samolepky (decal) v Rhinu 4.
  • Renderování souboru s poškozenými sítěmi.
 • Licence Flaminga: byl vyřešen problém s přihlašováním licence do Zoo.
 • Instalátor: Flamingo se nepřeinstalovalo přes verzi 1.1.4. To bylo opraveno.

Nová betaverze modulu Rhinophoto


Stáhněte si Rhinophoto verze 0.9.2.

středa 4. června 2008

Obří jachty od Delta Marine


Styl jachet, které staví na zakázku firma Delta Marine, kombinuje sofistikovanou klasiku s moderními křivkami, které mohou vytvořit pouze současné nejpokročilejší postupy designu a výroby. Cantu a jeho společník, senior designer Joe Petrich, přičítají úspěch společnosti úzké spolupráci s klienty, stejně jako inteligentnímu využití technologie 3D návrhu. 3D nástroje tvarují ušlechtilý vzhled jachet od Delty, ale mnoha způsoby se navíc podílí na vývoji a směřování firmy samotné.