čtvrtek 31. července 2008

T-Splines 2.0 WIP 7 pro Rhino k dispozici


T-Splines 2.0 WIP 7 pro Rhino je nyní k dispozici. Mezi novinky patří osová symetrie, náhled vyhlazené plochy a vylepšené manipulatory.

Nová betaverze Rhinophoto beta k dispozici

Rhinophoto je fotogrammetrický zásuvný modul pro Rhino a provádí automatickou 3D digitalizaci ze sady fotografií

 • Bezkontaktní digitalizace
 • Plně automatický proces ovládaný jediným tlačítkem...
 • Nepotřebujete žádné zvláštní vybavení
 • Pracuje s většinou digitálních fotoaparátů, obsahuje i software pro kalibraci fotoaparátu.
 • Přesnost mezi 5 /1000 až 5/10000 v závislosti na fotoaparátu.
 • Neexistuje omezení velikosti součásti

Vyzkoušejte nejnovější betu...


Tento certifikovaný kurz 1. stupně je bezplatným školením pro učitele.

Organizuje ho Simply Rhino Ltd ve spolupráci s Metropolitan Works. Výuku vedou nejzkušenější školitelé Rhino ve Velké Británii a výuka je zaměřena na akademickou obec.

Program: obsažný dvoudenní kurz je určený zejména nováčkům v Rhinu. Naučí se vytvářet a editovat přesné 3D modely a prozkoumají funkce Rhina, zejména pokročilé příkazy pro tvorbu ploch.

Kdy: 14. - 15. srpen od 9:30 do 17:00

RhinoScript Workshop v Seattle - srpen

Navštivte dvoudenní kurz v Seattle pod vedením Davida Ruttena na téma RhinoScript. Během tohoto kurzu vám David poví o proměnných, polích proměnných, podmíněných příkazech, iteracích, rekurzi a o uživatelských funkcích. Navíc se dotkne témat, které se týkají specificky Rhina včetně parametrických prostorů křivek a ploch, geometrických transformací, 3D vektorové matematiky a geometrie a topologie polygonových sítí.

Místo je omezené, přihlaste se co nejdříve.


Datum: 26.-27. srpen 2008
Místo: Robert McNeel & Associates, Seattle, WA
Cena: US$995.00
Registrace: volejte Jody Mills at (206) 634-4571 nebo pošlete e-mail na jody@mcneel.com

Nový návod: Monasterio del EscorialManuel Hidalgo vyrvořil další návod pro architekty. Tentokrát popisuje Manuel a jeho tým krok za krokem tvorbu geometrie Monasterio del Escorial.

Workshop RhinoScript v Paříži


Na základě velkého úspěchu prvního workshopu s RhinoScriptem, který se konal v červnu v Pařízi s účastníky z firem Hermes, JIP, Arup, Ateliers Jean Nouvel, HDA, R&Sie a Agence Portzamparc, organizujeme další kurz 22.-23. zárí.

Marc Fornes vám opět poví, jak získat vytěžit z jazyka RhinoScript co nejvíce. Začne od základů (operátory a funktce, podmíkny, pole) a dospěje až k finální analýze, popisu, rekonstrukci a triangulaci NURBS ploch.

Architekt
Marc Fornes je zakladatelem THEVERYMANY, designérského studia a výzkumného fóra, které se zabývá skriptováním a explicitními procesy v architektuře. Marc jako expert na Rhino a RhinoScript pravidelně spolupracuje se společností McNeel.

pondělí 28. července 2008

Rhino Scripting Blog Pabla Herrery

Dl. Pablo C. Herrera Polo, profesor fakulty architektury na Peruánské univerzitě v Limě má nový blog, kde se věnuje skriptování v Rhinu.

Blog je zaměřen pouze na zdroje pro skriptování v Rhinu.

Brazil rendering pro Rhino - Beta 17Nyní si můžete stáhnout bezplatnou veřejnou Betu 17 renderovacího modulu Brazil r/s 2.0 pro Rhino. Bylo opraveno mnoho chyb a přibyly tyto nové funkce:
 • U většiny textur (obrázkových, procedurálních, HDR) byl přidán oddíl Output Adjustment.
 • Bylo přidáno globální prostředí background multiplier.
 • Optimizace kódu pro geometrii - zvýšení rychlosti o 10-15% u všech modelů.
 • Standardní obsah se nyní nahrává ze dvou adresářů na disku.
 • Do Content editoru bylo přidáno menu Tools menu. Můžete zde editovat výchozí nastavení, mazat nepoužívaný obsah atd.
 • Ke všem tlačítkům Opacity v Advanced materiálu bylo přidáno zatrhávací políčko, které přepíná mezi Opacity a Transparency.
 • Do menu Rhina byly přidány nové položky; Plocha::Create Brazil Plane & Sphere, Render::Create Brazil Light Portal.
 • Do Content Editorů byly přidány nástrojové palety.
 • Z Content Editorů a voleb Brazilu byla odstraněna funkce Automatic restore.
 • Kontextové menu v náhledu minuatur bylo zlepšeno.
 • Ikony Content Editoru byly vylepšeny.
 • Prostředí Constant background se nyní renderuje mnohem rychleji.
 • Material harvesting nyní zahrnuje potomky.
 • Do dialogů Luma Server, Render Cache a Image Sampling bylo přidáno zjednodušené uživatelské rozhraní.

Podrobnosti a stažení...

Rhino pro OSX - nové sestavení

K dispozici je nové sestavení Wenatchee 2008-07-23 s následujícími změnami:

Nové funkce:
Byly implementovány dialogy k těmto příkazům:

 • CollapseMeshFacesByAspectRatio
 • CollapseMeshFacesByEdgeLength
 • ExtractConnectedMeshFaces
 • ExtractMeshEdges
 • ExtractMeshFacesByAspectRatio
 • ExtractMeshFacesByDraftAngle
 • ExtractMeshFacesByEdgeLength
 • TriangulateNonPlanarQuads
Opravy chyb:

 • Příkaz Zebra již nepadá.
 • Obrázek v pozadí může být nyní ev stupních šedé.
 • Omezovací klávesa Tab za určitých podmínek nefungovala. To bylo opraveno.
 • Při smazání vrstvy byly objekty v ní ležící stále viditelné, dokonce i když již nebyly v modelu. To bylo opraveno.
 • Byly provedeny úpravy jako prevence před padáním při používání tabletu Wacom.
 • Příkaz Drape již neprodukuje rovnou desku bodů.

Podrobnosti a stažení...


Poznámka
: toto je poslední sestavení, které podporuje 10.4 (Tiger). V novém yvdání budou některé nové funkce, které vyžadují 10.5 (Leopard).

Renderovací modul Fryrender pro Rhino

Obrázek od Frances Gainer Davey ze Surreal Structures

Feversoft nyní oficiálně vydává svůj fyzikálně založený renderovací modul Fryrender se zásuvným modulem pro Rhino 4.0.


Podrobnosti a stažení dema...

sobota 26. července 2008

Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 2

Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 2 (18. červenec 2008) je připraven ke stažení.

Toto je předvýrobní verze software. Pokud nechcete pracovat v nehotové verzi, nestahujte si toto vydání.

Tento kandidát na finální verzi byl otestován našimi interními zaměstnanci a věříme, že je stabilní, spolehlivý a vhodný pro produktivní práci. Jako u všech nehotových verzí se však mohou objevit problémy, které jsme během testování neodhalili. Očekáváme, že si toto vydání stáhne několik tisíc lidí a ohlásí nám případné problémy, na keré narazí.

Pokud s budeme jisti, že v tomto vydání již nejsou závažné problémy, vydáme tento servisní balíček oficiálně.

Nahlaste nám prosím případné zhrucení programu pomocí dialogového okna McNeel Error Reporting, které se objeví.

Novinky v SR4 RC z 18. července 2008:

 • Mnoho oprav zhroucení a zvýšení stability.
 • Bylo opraveno zhroucení při otevírání nebo ukládání souborů na některých novějších počítačích ACER.
 • Příkazový řádek: opakování příkazů a seznam naposledy použitých příkazů nepracovaly správně. To bylo opraveno.
 • Drapérie: selhala, pokud byla automatická rozteč nastavena na Ne. To bylo opraveno.
 • CeláObrazovka: příkaz způsobil zmizení menu. To bylo opraveno.
 • Instalátor: záplatové instalátory nepracovaly správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:DWG/DXF: byl opraevn problém s otevíráním souborů z AutoCADu.
 • Otevřít:FBX: bylo opraveno zhroucení při otevírání souborů Max 2009.
 • Otevřít:STP: při načítání souborů STEP, ve kterém nemají všechny objekty stejný jednotkový systém, nyní Rhino převede všechny jednotky tak, aby souhlasily s ejdnotkovým systémem souboru a změní podle toho měřítko objektů.
 • Nástrojová paleta: byl problém se zobrazením palety ve Windows Vista.
 • Nástrojové palety: v lokalizovaných verzích Rhina došlo při kopírování tlačítka do jiné palety k přepnutí jazyka nápovědy ikon na angličtinu. To bylo opraveno.
Kompletní seznam oprav a změn a stažení najdete na adrese
http://download.rhino3d.com/whatsnew.asp?rel=374

čtvrtek 24. července 2008

Drobná aktualizace PanelingTools

Stáhněte si nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0.

Novniky:

 • Opravena chyba ve volbě "Reset" v příkazu ptPanel3D.
 • Zlepšení uživatelské rozhraní pro vzor "New" v příkazu ptPanel3D.
 • Vyřešeny dva paměťové problémy.

Návod pro Brazil - mramor, kámen a jiné materiály se šumem


V tomto návodu vám Paul Sherstobitoff ukáže jak vytvořit mramor, kámen a jiné materiály se šumem.

Návod pro Brazil - Blending in Toon


V tomto návodu vám Paul Sherstobitoff ukáže, jak vytvořit obrázek pomocí gradientní textury jako pomůcky pro prolnutí materiálu Toon do jiného materiálu.

středa 23. července 2008

Nové návody pro GrasshopperBlog ParaMod.Net autora Karla Daubmanna je digitální skicák, věnovaný parametrickému a digitálnímu modelování a najdete v něm velice zajímavé tutoriály proRhino a Grasshopper.

Aktualizace PanelingTools pro Rhino


Nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

 • byl přidán nový příkaz pro tvorbu 3D panelů s názvem "ptPanel3D". Mezi dostupné vzory patří:
  • WireBox: vytvoří hrany kvádru.
  • Partition: vytvoří přepažení kvádru.
  • Box: vytvoří spojenou plochu kvádr.
  • Wedge: vytvoří klíny.
  • Pyramid1: vytvoří základní pyramidy.
  • Pyramid1: vytvoří zarovnané pyramidy.
  • New: uživatelem definovaný vzor hran a ploch

 • Byly přidány dvě nové skriptové funkce pro proměnlivé dělicí body pro křiky a plochy. Ukázkové skripty najdete pod tlačítky v nástrojové paletě Scripting:
  • DivideCurveByVariableDistances.
  • DivideSurfaceByVariableDistances.

 • Byl přidán nový příkaz pro odszení bodů mřížky "ptOffsetPoints".
 • Byla opravena chyba ve vzoru panelů Triangular.
~

pondělí 21. července 2008

Brazil pro Rhino - nová galerie materiálůBrian James, Paul Sherstobitoff a Andy le Bihan dávají dohromady galerii materiálů pro Brazil na serveru http://brazil.mcneel.com. Několik materiálů je již hotovo a jejich počet se neustále rozrůstá. Jakmile si budeme jistí, že s galerií nejsou žádné technické problémy, požádáme ostatní uživatele o jejich příspěvky do galerie.

čtvrtek 10. července 2008

AEC Magazine - červenec/srpen


Vyšlo první číslo AEC Magazine po změně managementu časopisu. Dřívější redakční tým se stal nyní také vlastníky, X3DMedia.


SIGGRAPH 2008 - 11. srpen, Los Angeles


Sáhněte si na nejnovější hardwarové systémy, vyzkoušejte nejnovější softwarové nástroje a zhodnoťte kreativní služby stovek společností. Prozkoumejte produkty, systémy, postupy, nápady a myšlenky, které utváří novou generaci počítačové grafiky a interaktivních technologií.

Navštivte naše stánky a stánky našich partnerů:

K dispozici je omezený počet bezplatných vstupenek pro vystavovatele. Kód: Rob2091

úterý 8. července 2008

Brazil 2.0 pro Rhino - Beta 16


Bezplatná veřejná Beta 16 renderovacího modulu Brazil r/s 2.0 pro Rhino si nyní můžete stáhnout. Bylo opraveno mnoho chyb a přidáno mnoho funkcí:

 • Do Context Editoru bylo přidáno tlačítko Context Help pro přístup k nápovědě.
 • Po renderování se předá řízení příkazovému řádku Rhina.
 • Zlepšené automatické zvětšování a automatické zoomování renderovacího okna.
 • Přeorganizované volby velikosti výstupu; byla přidána tlačítka Aspect Lock a 'Viewport'.
 • Dialogové okno Light properties je nyní při výběru světla otevřeno automaticky.
 • Brazil output size je implicitně Custom (640x480) v nových modelech bez dat Brazilu).
 • Byl implementován uživatelský materiál pro řízení renderovacích průchodů.
 • Do shaderu textur byl přidán výstup luminance (umožní výstup textur z Brazilu ve stupních šedé).
 • Ve vlastnostech poduzlu bylo přidáno kombinované tlačítko channel selector.
 • Byl přidán automatický převod float shaderů do barevného vstupu (pro shadery s float output kanály).
 • Popisky miniatur v Content Editoru jsou nyní editovatelné a můžete je editovat i příkazem Rename.
 • Do Content Editorů byl přidán režim List display.
 • Do Brazil environment options byly přidány volby pro renderování vybraného prostředí nebo editaci toho aktuálního.
 • Zlepšené renderování v editoru materiálů.
 • Do PassThrough shaderu byla přidána podpora fotonů.
 • Do každé hlavní sekce s volbami Brazilu byly přidány tlačítka Help buttons.
 • Do oken Advanced Material, Glass, Chrome, Toon a Utility bylo přidáno tlačítko Help.
 • Do uživatelského rozhraní světel bylo přidáno tlačítko Help.
 • Kurzor ruky pro skrolování roletových dialogových oken byl zlepšen.
 • Do Content Editoru bylo přidáno menu 'Tools'.
 • V menu Tools přibyla položka 'Edit Defaults'.

Podrobnosti a stažení...

Seminář DSSP ve Slovinsku - 14.-15. červenecGlobální trendy v použití 3D technologií expandují do všech oblastí lidského konání a tvorby. Tento seminář představí různé globální příběhy úspěchu z rozmanitých oblastí. Mluvčí, představující daný obor, představí a proberou témata týkající se 3Dtechnologií a zaměří se na strategie, zkušenosti a postupy s ohledem na trendy, inovace a použití moderních 3D technologií.

Na semináři se budou zájemci po dobu dvou dnů dozvídat ty nejaktuálnější informace o dnešních 3D technologiích a navíc si mohou s ostatními vyměňovat nápady a zkušenosti.

Nenechejte si ujít speciální workshopy na téma 3D modelování a 3D tisk s Rhinem.


VisualARQ pro Rhino Beta 2


Tato nová Beta opravuje všechny známé chyby a přidává následující funkce:
 • Nyní je možné definovat tvar zdi pomocí tělesa:
  - Toto těleso lze deformovat základní křivkou pomocí technologie UDT.
  - V pohledu Shora je zeď zobrazena jako řez tělesem ( v pevné výšce 1.4 m ).
 • Nový příkaz VA_WallSetPath umožní změnit základní křivku zdi.
 • Nový příkaz VA_WallSelect:
  - Vybere všechny propojené zdi až k vybrané.
  - Vybere všechny okna nebo dveře ve vybrané zdi.

Novinky v Betě 2...
Stažení...


Workshop ParaCloud for Rhino v LondýněParaCloud otevírá registraci na profesionální workshop v Londýně, který se koná ve spolupráci se SimplyRhino. Workshop bude trvat dva dny a v ceně je zahrnuta licence ParaCloud Modeler Version 1.0.

Popis kurzu:

ParaCloud™ je levné softwarové řešení, které převádí Excelové tabulky do výkonných parametrických modelářů, které řídí CADové nástroje. ParaCloud přináší do Rhina schopnosti generativního návrhu a nabízí parametrickou kontrolu pro přesnou a intuitivní editaci návrhů pro výrobu, konstrukci a analýzu. ParaCloud™ obohacuje Rhino těmito vlastnostmi: parametrické behaviorální modeování, rozvin ploch a žeber, parametrické struktury skořepin a žeber, pametrické osazení komponentami, generativní osazení bloků Rhina, zjednodušené numerické řízení prostorové geometrie.

pondělí 7. července 2008

Grasshopper for Rhino - drobná aktualizace

Generativní modelování pro Rhino


Toto dílčí vydání opravuje dvě chyby, které vedly ke zhroucení v souvislosti se zobrazením při vykreslování propojovacích drátů.

Další změny a dodatky:

 • Grasshopper Log již není ve veřejných verzích zaznamenáván
 • Grasshopper Asserts již není ve evřejných verzích vypisován
 • Byly přidány nové bodové komponenty (Spherical, Cylindrical, Oriented)
 • Posuvníky mají nyní více voleb, včetně přichytávání k lichým/sudým číslům a uživatelské desetinné přesnosti

Advances in Architectural Geometry 2008Toto sympozium svede dohromady výzkumníky na poli architektury a geometrie, kteří budou diskutovat nejnovější pokroky ve výzkumu i jeho praktickém uplatnění a budou identifikovat a řešit sofistikované problémy. Cílej je spojit lidi z praktické i akademické oblasti. Akce bude mít dvě části: dvoudenní praktický workshop, následný dvoudenní konferencí s prezentacemi, kterých se zúčastní prominentní přednášející.

Vídeň, Rakousko
Workshopy: 13.-14. září 2008
Konference: 15.-16. září 2008

středa 2. července 2008

Rhino OS X - nové sestavení

K dispozici je nové sestavení Wenatchee 2008-07-02 s následujícími změnami:

Nové funkce:

 • Byl implementován příkaz JoinEdge .
 • ChooseOneObject smaže aktuálního kandidáta na výběr a ukončí příkaz, když stisknete klávesu Del.
 • Byly implementovány příkazy skupiny mesh (polygonové objekty).

Opravy chyb:

 • Při zobrazení rozsáhlých sítí mohlo Rhino spadnout. To bylo opraveno.
 • Vrstva Default je nyní viditelná v dialogovém okně Layer při vytváření nových dokumentů.
 • Nové dokumenty již nejsou označeny jako změněné
 • Bylo opraveno zhroucení při zavírání dokumentu při otevřeném okně Grid Settings.
 • Stisk ESC již nezavírá okna jako jsou Object Properties nebo Layers.
 • 3D polohovací zařízení SpaceNavigator se nyní na Macovi chová stejně jako pod Windows.
 • Bylo opraveno zhroucení při importu souorů FBX.
 • Opraveny anomálie zobrazení při zmenšení okna.

Změny:

 • Některé dialogy vám dovolí vybrat objekt Rhina, když jsou aktivní. V minulosti dialogové okno před výběrem objektu ihned zmizelo a poté se po výběru objektu zase objevilo. To je ale matoucí chování, porotže uživateli nemusí být jasné, proč okno najednou zmizelo. Nyní, když kliknete na tlačíto pro výběr objektu Rhina, se okno minimalizuje do doku a po ukončení výběru se zase obnoví. To je lepší, ale možná ne nejlepší řešení. Také jsme experimentovali s částečnou průhledností okna při výběru objektů, to ale v některých případech vyvolávalo problémy.

Podrobnosti a stažení...

HyperShot 1.5 s podporou Rhina


LONG BEACH, Kalifornie, 30. červen 2008 – Bunkspeed dnes představil HyperShot® V1.5.

Najdete v něm tato vylepšení:

Výkon:
 • Zdokonalený raytracing v reálném čase díky rychlejšímu výpočtu vrhání stínů na sebe sama.
 • Lepší práce s materiály v reálném čase na objektech bez souřadnic pro mapování textur.
 • Cachovaná knihovna materiálů zbrazí všechny materiály okamžitě.

Renderování:

 • Ostřejší stíny ve finálním obrázku.
 • Ostřejší textury.
 • Lepší animace otočného stolu ve verzi HyperShot Pro.

Převody

 • Zdokonalená podpora Pro/E, SolidWorks a IGES.
 • Podpora pro Rhinoceros na Macu
 • Zásuvný modul dostupný pro Rhino pod Windows.

Podrobnosti...


Další zajímavý blog pro uživatele Rhina


Pracují pro ni

Nový blog wework|4her od týmu ze Zahid Hadid Architecture nabízí mnoho zajímavých nápadů, které souvisí s Rhinem.