sobota 26. července 2008

Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 2

Rhino 4.0 SR4 Release Candidate 2 (18. červenec 2008) je připraven ke stažení.

Toto je předvýrobní verze software. Pokud nechcete pracovat v nehotové verzi, nestahujte si toto vydání.

Tento kandidát na finální verzi byl otestován našimi interními zaměstnanci a věříme, že je stabilní, spolehlivý a vhodný pro produktivní práci. Jako u všech nehotových verzí se však mohou objevit problémy, které jsme během testování neodhalili. Očekáváme, že si toto vydání stáhne několik tisíc lidí a ohlásí nám případné problémy, na keré narazí.

Pokud s budeme jisti, že v tomto vydání již nejsou závažné problémy, vydáme tento servisní balíček oficiálně.

Nahlaste nám prosím případné zhrucení programu pomocí dialogového okna McNeel Error Reporting, které se objeví.

Novinky v SR4 RC z 18. července 2008:

 • Mnoho oprav zhroucení a zvýšení stability.
 • Bylo opraveno zhroucení při otevírání nebo ukládání souborů na některých novějších počítačích ACER.
 • Příkazový řádek: opakování příkazů a seznam naposledy použitých příkazů nepracovaly správně. To bylo opraveno.
 • Drapérie: selhala, pokud byla automatická rozteč nastavena na Ne. To bylo opraveno.
 • CeláObrazovka: příkaz způsobil zmizení menu. To bylo opraveno.
 • Instalátor: záplatové instalátory nepracovaly správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:DWG/DXF: byl opraevn problém s otevíráním souborů z AutoCADu.
 • Otevřít:FBX: bylo opraveno zhroucení při otevírání souborů Max 2009.
 • Otevřít:STP: při načítání souborů STEP, ve kterém nemají všechny objekty stejný jednotkový systém, nyní Rhino převede všechny jednotky tak, aby souhlasily s ejdnotkovým systémem souboru a změní podle toho měřítko objektů.
 • Nástrojová paleta: byl problém se zobrazením palety ve Windows Vista.
 • Nástrojové palety: v lokalizovaných verzích Rhina došlo při kopírování tlačítka do jiné palety k přepnutí jazyka nápovědy ikon na angličtinu. To bylo opraveno.
Kompletní seznam oprav a změn a stažení najdete na adrese
http://download.rhino3d.com/whatsnew.asp?rel=374

Žádné komentáře: