pondělí 29. září 2008

Prototyping pro návrháře jachet


Uživatel Rhina Dan Clarke nabízí designérům jachet formou rapid prototypingu tvorbu koncepčních modelů v počátečních stádiích návrhu.

středa 24. září 2008

Aktualizované PanelingToolsNové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:
 • Toto vydání je překompilováno pro SR4. Pokud nemáte staženou tuto nejnovější kritickou aktualizaci pro Rhino 4.0, pak to prosím učiňte, nebo se tento plugin nenahraje.
 • Byl přidán příkaz ptOrientToGrid. Umožňuje výběr libovolného počtu objektů, které podél orientuje (nebo deformuje) podél mřížky. Podporuje volbu "Rigid=Yes/No".
 • Byl přidán příkaz ptManage2dPattern pro tvorbu a editaci uživatelem definovaných vzorů, které se ukládají společně s dokumentem. Tyto vzory jsou vypsány v příkazech jako je ptPanelGrid.
 • Byl přidán příkaz ptGridCurve2. Umožňuje vybrat druhou směrovou křivku
 • Mezi vykonáním příkazů pro tvorbu mřížky a panelů došlo k porušení historie. To je nyní opraveno.
 • Vstupní křivky v příkazech ptGridUCurves a ptGridUVCurves jsou nyní uspořádány, takže je uživatel nemusí vybírat popořádku. Podporován je také skupinový výběr křivek.
 • Do příkazu ptGridCurve byla přidána volba Polar. Tato volba je dostupná také v příkazu ptGridCurve2.
 • Bylo opraveno několik chyb, které měly vliv na výkon programu.
 • Bylo opraveno několik dalších chyb.

úterý 9. září 2008

Hledá se grafik se znalostí Rhina


Boeing nabízí nová místa grafickým designérům. Ideální kandidát by měl znát Rhino.

pondělí 1. září 2008

Brazil rendering for Rhino - Beta 19


Bezplatná veřejná Beta 19 Brazilu r/s 2.0 pro Rhino je nyní k dispozici ke stažení. Bylo opraveno mnoho chyb a přidány tyto nové funkce:

 • podpora bump map pro samolepky (decals) Brazilu.
 • výrazné zvýšení rychlosti při renderování skla.
 • Zjednodušená terminologie materiálového rozhraní (Cs->Diffuse, Kr->Reflect Mult, Ka->Ambient Mult atd)
 • přidána podpora pro optimalizaci aktualizace zobrazení během provádění skriptu.
 • V materiálech Chrom a Glass přibyly ovláadcí prvky Higlight gain.
 • Držení klávesy SHIFT při tažení na křivkovém grafu nyní uchopuje tečnu na 45stupňových pozicích.

Podrobnosti a stažení...

'MatchProperties' přidán do Rhino Labs Tools


Tento zásuvný modul z Rhino Labs Tools obsahuje různé nástroje, které pro vás mohou být užitečné. Kdo ví, některé z nich se třeba stanou součástí příští verze Rhina...

ConvertDots - převede anotační kolečka buď na text nebo na body.
DupDimStyle - duplikuje kótovací styly
FindText
- nalezne text v dokumentu.
HideLayersInDetail - podobný příkaz jako SkrýtVDetailu (HideInDetail ) v Rhinu, ale s tím rozdílem, že skryje všechny objekty ve vrstvě.
ImportDimStyles - importuje kótovací styly z jiného souboru .3dm.
MatchCrvDir - sesouhlasí směr vybraných křivek.
MatchProperties - sesouhlasí objektové, materiálové a texturové vlastnosti.
ModifyRadius - změní poloměr oblouků a kružnic.
MoveGripsInside - přesun řídicích bodů rovinné křivky uvnitř uzavřené rovinné hranice.
MoveInside - přesune rovinnou křivku uvnitř uzavřené hraince.
ReplaceBlock - nahradí blok jinou definicí bloku.
RevCloud - vytváří revision cloud křivky.
Revert - vrátí se k předešlému uloženému dokumentu.
SelDimStyle - vybere kóty na základě jejich stylu.
SelHatch - vybere šrafy.
SelNonManifold - vybere non-manifold plochy a spojené plochy
SelRenderColor - vybere objekty na základě jejich difuzí renderovací barvy (pouze pro Rhino renderer).
SplitCrv - rozdělí křivku na více kusů.
SuperExplodeBlock - rozpojí bloky na komponenty (včetně jakýchkoliv zahnízděných bloků).
SynchronizeRenderColors - synchronizuje barvu materiálu objektu s jeho barvou pro zobrazení.
UnjoinEdge - zruší spojení vybraných ploch spojené plochy. Nezruší spoje v uzavřených plochách.
VertexColorCreator - generatuje barvy vrcholů polygonové sítě podle barevnosti textury.
VPoint - nastaví směr pohledu pro pohledy s rovnoběžnou projekcí.


Podrobnosti a stažení...