pondělí 29. září 2008

Prototyping pro návrháře jachet


Uživatel Rhina Dan Clarke nabízí designérům jachet formou rapid prototypingu tvorbu koncepčních modelů v počátečních stádiích návrhu.

středa 24. září 2008

Aktualizované PanelingToolsNové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

 • Toto vydání je překompilováno pro SR4. Pokud nemáte staženou tuto nejnovější kritickou aktualizaci pro Rhino 4.0, pak to prosím učiňte, nebo se tento plugin nenahraje.
 • Byl přidán příkaz ptOrientToGrid. Umožňuje výběr libovolného počtu objektů, které podél orientuje (nebo deformuje) podél mřížky. Podporuje volbu "Rigid=Yes/No".
 • Byl přidán příkaz ptManage2dPattern pro tvorbu a editaci uživatelem definovaných vzorů, které se ukládají společně s dokumentem. Tyto vzory jsou vypsány v příkazech jako je ptPanelGrid.
 • Byl přidán příkaz ptGridCurve2. Umožňuje vybrat druhou směrovou křivku
 • Mezi vykonáním příkazů pro tvorbu mřížky a panelů došlo k porušení historie. To je nyní opraveno.
 • Vstupní křivky v příkazech ptGridUCurves a ptGridUVCurves jsou nyní uspořádány, takže je uživatel nemusí vybírat popořádku. Podporován je také skupinový výběr křivek.
 • Do příkazu ptGridCurve byla přidána volba Polar. Tato volba je dostupná také v příkazu ptGridCurve2.
 • Bylo opraveno několik chyb, které měly vliv na výkon programu.
 • Bylo opraveno několik dalších chyb.

úterý 9. září 2008

pondělí 1. září 2008

Brazil rendering for Rhino - Beta 19


Bezplatná veřejná Beta 19 Brazilu r/s 2.0 pro Rhino je nyní k dispozici ke stažení. Bylo opraveno mnoho chyb a přidány tyto nové funkce:

 • podpora bump map pro samolepky (decals) Brazilu.
 • výrazné zvýšení rychlosti při renderování skla.
 • Zjednodušená terminologie materiálového rozhraní (Cs->Diffuse, Kr->Reflect Mult, Ka->Ambient Mult atd)
 • přidána podpora pro optimalizaci aktualizace zobrazení během provádění skriptu.
 • V materiálech Chrom a Glass přibyly ovláadcí prvky Higlight gain.
 • Držení klávesy SHIFT při tažení na křivkovém grafu nyní uchopuje tečnu na 45stupňových pozicích.

Podrobnosti a stažení...

'MatchProperties' přidán do Rhino Labs Tools


Tento zásuvný modul z Rhino Labs Tools obsahuje různé nástroje, které pro vás mohou být užitečné. Kdo ví, některé z nich se třeba stanou součástí příští verze Rhina...

ConvertDots - převede anotační kolečka buď na text nebo na body.
DupDimStyle - duplikuje kótovací styly
FindText
- nalezne text v dokumentu.
HideLayersInDetail - podobný příkaz jako SkrýtVDetailu (HideInDetail ) v Rhinu, ale s tím rozdílem, že skryje všechny objekty ve vrstvě.
ImportDimStyles - importuje kótovací styly z jiného souboru .3dm.
MatchCrvDir - sesouhlasí směr vybraných křivek.
MatchProperties - sesouhlasí objektové, materiálové a texturové vlastnosti.
ModifyRadius - změní poloměr oblouků a kružnic.
MoveGripsInside - přesun řídicích bodů rovinné křivky uvnitř uzavřené rovinné hranice.
MoveInside - přesune rovinnou křivku uvnitř uzavřené hraince.
ReplaceBlock - nahradí blok jinou definicí bloku.
RevCloud - vytváří revision cloud křivky.
Revert - vrátí se k předešlému uloženému dokumentu.
SelDimStyle - vybere kóty na základě jejich stylu.
SelHatch - vybere šrafy.
SelNonManifold - vybere non-manifold plochy a spojené plochy
SelRenderColor - vybere objekty na základě jejich difuzí renderovací barvy (pouze pro Rhino renderer).
SplitCrv - rozdělí křivku na více kusů.
SuperExplodeBlock - rozpojí bloky na komponenty (včetně jakýchkoliv zahnízděných bloků).
SynchronizeRenderColors - synchronizuje barvu materiálu objektu s jeho barvou pro zobrazení.
UnjoinEdge - zruší spojení vybraných ploch spojené plochy. Nezruší spoje v uzavřených plochách.
VertexColorCreator - generatuje barvy vrcholů polygonové sítě podle barevnosti textury.
VPoint - nastaví směr pohledu pro pohledy s rovnoběžnou projekcí.


Podrobnosti a stažení...