středa 24. září 2008

Aktualizované PanelingToolsNové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

  • Toto vydání je překompilováno pro SR4. Pokud nemáte staženou tuto nejnovější kritickou aktualizaci pro Rhino 4.0, pak to prosím učiňte, nebo se tento plugin nenahraje.
  • Byl přidán příkaz ptOrientToGrid. Umožňuje výběr libovolného počtu objektů, které podél orientuje (nebo deformuje) podél mřížky. Podporuje volbu "Rigid=Yes/No".
  • Byl přidán příkaz ptManage2dPattern pro tvorbu a editaci uživatelem definovaných vzorů, které se ukládají společně s dokumentem. Tyto vzory jsou vypsány v příkazech jako je ptPanelGrid.
  • Byl přidán příkaz ptGridCurve2. Umožňuje vybrat druhou směrovou křivku
  • Mezi vykonáním příkazů pro tvorbu mřížky a panelů došlo k porušení historie. To je nyní opraveno.
  • Vstupní křivky v příkazech ptGridUCurves a ptGridUVCurves jsou nyní uspořádány, takže je uživatel nemusí vybírat popořádku. Podporován je také skupinový výběr křivek.
  • Do příkazu ptGridCurve byla přidána volba Polar. Tato volba je dostupná také v příkazu ptGridCurve2.
  • Bylo opraveno několik chyb, které měly vliv na výkon programu.
  • Bylo opraveno několik dalších chyb.

Žádné komentáře: