pondělí 1. září 2008

'MatchProperties' přidán do Rhino Labs Tools


Tento zásuvný modul z Rhino Labs Tools obsahuje různé nástroje, které pro vás mohou být užitečné. Kdo ví, některé z nich se třeba stanou součástí příští verze Rhina...

ConvertDots - převede anotační kolečka buď na text nebo na body.
DupDimStyle - duplikuje kótovací styly
FindText
- nalezne text v dokumentu.
HideLayersInDetail - podobný příkaz jako SkrýtVDetailu (HideInDetail ) v Rhinu, ale s tím rozdílem, že skryje všechny objekty ve vrstvě.
ImportDimStyles - importuje kótovací styly z jiného souboru .3dm.
MatchCrvDir - sesouhlasí směr vybraných křivek.
MatchProperties - sesouhlasí objektové, materiálové a texturové vlastnosti.
ModifyRadius - změní poloměr oblouků a kružnic.
MoveGripsInside - přesun řídicích bodů rovinné křivky uvnitř uzavřené rovinné hranice.
MoveInside - přesune rovinnou křivku uvnitř uzavřené hraince.
ReplaceBlock - nahradí blok jinou definicí bloku.
RevCloud - vytváří revision cloud křivky.
Revert - vrátí se k předešlému uloženému dokumentu.
SelDimStyle - vybere kóty na základě jejich stylu.
SelHatch - vybere šrafy.
SelNonManifold - vybere non-manifold plochy a spojené plochy
SelRenderColor - vybere objekty na základě jejich difuzí renderovací barvy (pouze pro Rhino renderer).
SplitCrv - rozdělí křivku na více kusů.
SuperExplodeBlock - rozpojí bloky na komponenty (včetně jakýchkoliv zahnízděných bloků).
SynchronizeRenderColors - synchronizuje barvu materiálu objektu s jeho barvou pro zobrazení.
UnjoinEdge - zruší spojení vybraných ploch spojené plochy. Nezruší spoje v uzavřených plochách.
VertexColorCreator - generatuje barvy vrcholů polygonové sítě podle barevnosti textury.
VPoint - nastaví směr pohledu pro pohledy s rovnoběžnou projekcí.


Podrobnosti a stažení...

Žádné komentáře: