čtvrtek 19. června 2008

Brazil r/s 2.0 pro Rhino byl aktualizován
Bezplatná veřejná Beta 15 renderovacího modulu Brazil r/s 2.0 pro Rhino je nyní dostupná ke stažení.


Funkce:
 • Byla přidánatextura Brazil Placeholder Texture, aby bylo možné použít materiály Brazilu jako potomky RDK textur a materiálů.
 • Byl přidán materiál Fresnel blend.
 • Byl přidán materiál Brazil Advanced Blend.
 • Materiál Brazil Shellac podporuje texturou zadaný blend.
 • Do rozhraní atmosféry Advanced Environment bylo přidáno tlačítko 'Change' button.
 • Content Editor se nezobrazil při nahrání nepodporovaného materiálu.
 • Uživatelská rozhraní byla vytvořena pro tyto shadery Brazilu: Normal Map, Invert, Pass Through, Greyscale, Brightness, Contrast Back Face, Fresnel Blend, Tint, Angular Blend a World Angular Blend.
 • Byla začleněna nová verze nápovědy Brazilu.
 • Do RDK a Brazilu byla začleněna podpora RhinoScriptu (viz. dokumenty na Wiki)
 • Do oddílu s nastavením pohledu byla přidána volba 'Viewport to render'.

Opravy chyb:

 • Seznam světel vyloučených z renderu již obsahoval světla.
 • Bump kůže nefungoval.
 • Něteré hodnoty byly specifikovány ve stopách místo v jednotkách Rhina.
 • Některá editační políčka nebyla dost široká pro dlouhé číselné hodnoty.
 • Zatržítka Light Affect Surface pro Specular a Diffuse nepřepínala patřičné efekty.
 • Zástupná textura pro manipulaci nepracovala správně s High Dynamic Range daty.
 • Mnoho materiálů BAM/Toon v souboru způsobilo nedostatek prostředků ve Windows.
 • Composite environment/Advanced Environment způsobilo, že HDRi obrázky vypálily GI doběla.
 • Global wrapper environment způsobilo, že HDRi obrázky vypálily GI doběla.
 • Nebylo možné nastavit zápornou hodnotu Bump mapy.
 • Dialogové okno Decal se někdy zobrazilo příliš daleko.

Podrobnosti a stažení...

Žádné komentáře: