sobota 28. června 2008

Aktualizace PanelingTools pro Rhino

Nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Mezi novinky tohoto vydání patří:

 • Nové příkazy pro manipulaci s mřížkou panelů:
  • ptCloseGrid: uzavře mřížku ve směru U nebo V.
  • ptCompactGrid: odstraní díry v mřížce.
  • ptGridSeam: změní spoj mřížky (u uzavřené mřížky).
  • ptRemoveOverlap: odstraní totožené (překrývající se) body.
  • ptShiftGrid: posune vybrané body mřížky.
 • Vestavěné vzory mají dvě nové volby:
  • "New": umožní použít uživatlem definovaný vzor.
  • "TriBasic" variace trojúhelníkového vzoru.
 • Volba "AddFaces" nyní vytvoří EdgeSrf nebo Patches na základě počtu hran.
 • Do ptPanelCurve byla přidána volba pro definici směrového vektoru.
 • Do ptPanelGridQuads byla přidána volba pro triangulaci zbývajících nerovinných ploch.
 • Bylo vyladěno mnoho prvků uživatelského rozhraní a některé názvy příkazů a volby byly přejmenovány pro větší srozumitelnost.
 • Byla opravena paměťová chyba při velké mřížce bodů.
 • Bylo opraveno několik padacích a paměťových chyb.

Žádné komentáře: