čtvrtek 19. června 2008

Grasshopper pro Rhino byl aktualizován

Toto vydání obsahuje opravu chyby z předchozího vydání, která způsobovala absenci prvků Sliders a Switches v Remote Panelu.

Další funkce:

  • Parametry křivky mohou odkazovat na hrany (spojené) plochy.
  • Parametry bodu mohou odkazovat na UV souřadnice (sub)křivky.
  • Parametry bodu mohou odkazovat na bdy na křivkách a hranách. Možnosti:
    • Vzdálenost normalizovaného parametru na hraně nebo křivce
    • Vzdálenost od počátku hrany nebo křivky
    • Vzdálenost od konce hrany nebo křivky

Žádné komentáře: