úterý 17. června 2008

Rayflectar Graphics - Timer Utility a další

Thomas Anagnostou z Rayflectar Graphics byl tak laskav, že se s námi podělil o množství nástrojů, které původně vyvinul pro své vlastní použití.

Nejnovější je Project Timers pro automatické sledování doby strávené nad zpracováním projektu. Tato bezplatná utilita pomáhá udržet si přehled nad časem, stráveným nad projekem v Rhinu a nad jinými dokumenty.

Další bezplatné utility a skripty:

Units Converter Tool - počítá převody mezi jednotkami. Tao bezplatná utilita pomáhá při převodu více jednotek najenou.

Gear Generator - generátor involutního ozubení


Harmony - manipulace se shlukem objektů
Tento skript distribuuje různé transformace mezi jakékoliv množství (shluk) objektů, jako je distribuce:
  • Equidistance (distribuuje objekty s pravidelnou roztečí)
  • Alignment (seřazení podle osy x nebo y nebo podle křivosti plochy)
  • Object displacement (řízeno odchylkami plochy)
  • Rotation (konstantní k jakékoliv ose x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
  • Scale (konstantní k jakékoliv ose x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
  • Jitter (displacement, rotace nebo změna měřítka náhodně v jakémkoliv směru x, y, z nebo řízeno odchylkami plochy)
IsoMatch - nastavení izometrického pohledu
Uživatel může nakreslit jakékoliv dvě ovinné křivky, reprezentující osy X a Y axonometrického pohledu a skript převede perspektivní pohled do paralelního pohledu s odpovídajícím úhlem kamery. Pokud uživatel zkonstruuje XY křivk pod specifickým úhlem (např. 30-30), pak bude výsledkem izometriký pohled.


MinBox - minimální obálkový kvádr
Tento RhinoScript vygeneruje minimální obálkový kvádr jakéhokoliv 3D objektu (nebo objektů) včetně rovinných objektů...


CameraLine - manipulace kamera - cíl
Tento jednoduchý RhinoScript vloží dvojici kamera-cíl do jakékoliv úsečky. Je možné vyjmout úsečku, reprezentující aktuální dvojici kamera-cíl nebo přiřadit kameru nové úsečce. Můžete mít několik úseček jako vizuální vodítko několika různých umístění kamery. Tento nástroj můžete využít pro vyladění ohniskových vzdáleností (přesné nastavení hloubky ostrosti - Depth-of-Field) v renderovacích modulech, jako je Maxwell.

Žádné komentáře: