pátek 7. září 2012

Nová verze pluginu 3D PDF pro Rhino od SimLabu


SimLab Soft vydal novou verzi svého pluginu SimLab 3D PDF for Rhino. Tato verze vychází z nových možností SimLab Composeru 2013 a přichází s následujícími vylepšeními:

  1. Nové: Template designer umožňuje vytvářet šablony, které můžete využít k exportování souborů 3D PDF ve svém stylu.
  2. Nové: podpora 64 bitů pro práci s velkými a složitými modely.
  3. Novévložení do HTML, uživatel může začlenit vygenerované 3D PDF do  automaticky vytvořeného HTML kótu pro snadné sdílení souborů 3D PDF na webu.
  4. Novésloučení (Merge) více souborů PDF je nový nástroj, uživatel může například spojit firemní úvodní stránku ve formátu PDF s modelem vygenerovaným v 3D PDF.
  5. Novépodpora plovoucích licencí umožňuje pracovním týmům sdílet licence 3D PDF.
  6. Novéintegrace s příkazovým řádkem, v režimu bez uživatelského rozhraní lze pro tvorbu souborů 3D PDF využít možnosti Rhina v oblasti skriptování.
  7. Nové: otevření po exportu. Při použití volby ‘Open file after export’ se  vygenerovaný soubor 3D PDF otevře ihned po vytvoření, aniž byste jej museli hledat na disku.
  8. Zlepšené: lepší režim ilustrace s novými režimy zobrazení - dejte svým modelům lepší vzhled a ukažte detaily podrobněji než dříve.
  9. Zlepšenépřesnější kontrola nad velikostí vygenerovaného souboru 3D PDF díky využití renderovací polygonové sítě Rhina - hustotu této sítě si v Rhinu můžete podrobně nastavit.

23 komentářů:

Luboš řekl(a)...

Pokud mám koupenou starší verzi, získám novou zdarma?

Quirinus Solution Ltd řekl(a)...

Treat Assignment Help
Treat Assignment Help
ESSAY WRITING HELP
TREAT ASSIGNMENT HELP
Assignment Writing Help Ireland
Treat Assignment Help Manchester
Treat Assignment Help
Treat Assignment Help

Frank řekl(a)...

Tato verze vychází z nových možností SimLab Composeru Write My Essay Uk a přichází s následujícími vylepšeními.

Alex řekl(a)...

This article is really very interesting and effective. I think you should also write an article about Artificial Plants & Flowers Suppliers

John Hardy řekl(a)...

Such a great article .The new version is too good .Its very useful .This is very informative and knowledgeable.Thanks for sharing this new version and knowledge.Now it's time to avail town car service Houston for more information.

John Hardy řekl(a)...

Such a great article .I love it .This new version is based on the new features of simlab. its too good .Thanks for sharing this new version of simlab and good information .Now it's time to avail Locksmith in Leeds for more information.

Laxy Joun řekl(a)...

What a fantastic piece. I adore it. The new features of Simlab provide the foundation for this new edition. It is too good. I appreciate you sharing this updated SimLab version and the useful information. Since I am aware of how difficult to write expository essay examples may be for students to complete, I will suggest employing this service writer. It's something I just lately learned to appreciate. Now that you've used this website, I hope you'll be happy with it. Good luck.

스포츠토토 řekl(a)...

Phải nói là tôi rất ấn tượng. 볼티모어야구 Hiếm khi tôi thấy một blog vừa mang tính giáo dục vừa thú vị, và để tôi nói cho các bạn biết, các bạn vừa đúng lúc.

Jonny Dave řekl(a)...

I read your blog. In this blog you are telling about new plugin. This plugin is very user friendly and common use. I will share this with other for use. Now it's time to avail Siding Services In Alachua County FL for more information.

Tim Steve řekl(a)...

Thanks SimLab Soft for releasing a new version of SimLab 3D PDF for Rhino. I would try this and suggest with my friends. Now it's time to avail airport transfers manchester for more information.

Jenni Gill řekl(a)...

kindly guide me if my topic is Affordable Logo Design then what should I do first and how will I create new and unique content on this topic

matthewu řekl(a)...

Thanks for sharing this post. I got information on this site. Keep sharing.
Abogado Transito Culpeper VA

Sruthi Karan řekl(a)...

Such a wonderful post and really glad to read this blog, keep update here! I need more unique post about this article...
Abogado DUI New Kent Virginia

Alexandra12 řekl(a)...

Even in hard times there's a possibility to have fun.

motorcycle accident attorneys!

Sarah řekl(a)...

I have visited the very first time over here and what i have seen here that it is fantastic blogs platform for Wikipedia Page creator services

Appbiquity řekl(a)...

Appbiquity is a leading unity game development company, specializing in creating immersive and captivating gaming experiences.

sanradavid řekl(a)...

Wonderful and informative blog.. Thanks for sharing this blog..

ley de bancarrota cerca de mí


Abogados de bancarrota en harrisonburg Virginia

Ahmer řekl(a)...

To protect your home from termites, it's crucial to invest in a reliable termite killer spray. With the right termite killer spray application, you can effectively exterminate these destructive pests and safeguard your property's structural integrity.

mateo řekl(a)...

For both designers and architects, the new 3D PDF Pro plugin for Rhino is a game-changer. The 3D modeling process now has a new degree of accuracy and efficiency thanks to its improved features and functionality. It is highly user-friendly thanks to the smooth Rhino connection, making it possible to navigate and manipulate complicated models with ease. By presenting designs in the best possible light, the enhanced rendering capabilities give clients a realistic visual depiction. This upgraded plugin is evidence of the developer's dedication to quality and comprehension of the demands of the sector. Anyone wishing to improve their 3D modeling and presentation skills must use this program.
semi truck driver accident
truck driver accidents

Joseph Kuruvilla řekl(a)...

Commercial Contract Disputes Lawyer
The article provides an overview of the new version of the 3D PDF plugin for Rhino, highlighting key features and improvements. The article also discusses the new features, user interface changes, and performance improvements. It evaluates the clarity of the information provided on compatibility with different Rhino versions and other software, and the inclusion of user feedback. The article also assesses the installation and setup instructions, evaluating the clarity of the provided steps and their effectiveness in guiding users through the process. The use of visuals, such as screenshots or videos, is evaluated to showcase the features of the new version and contribute to a better understanding of the plugin's capabilities. The article compares the new version with the previous version, assessing its effectiveness in highlighting the plugin's evolution. The article concludes by summarizing the overall thoughts on the article, evaluating its effectiveness in communicating the value of the new version and providing a clear call to action for users to upgrade or try the updated version.

kriti řekl(a)...

Nice blog ! react training

albertjamesen řekl(a)...

Amazing, Your blogs are really good and informative. Při použití volby ‘Open file after export’ se vygenerovaný soubor 3D PDF otevře ihned po vytvoření, aniž byste jej museli hledat na disku. Zlepšené: lepší režim ilustrace s novými režimy zobrazení - dejte svým modelům lepší vzhled a ukažte detaily podrobněji než dříve trucking accident lawyers. I got a lots of useful information in your blogs. It is very great and useful to all. Keeps sharing more useful blogs...

abigailuna řekl(a)...

SimLab's 3D PDF plugin for Rhino has been updated, enhancing its capabilities and offering a more immersive design experience. The updated plugin offers streamlined workflows and advanced 3D PDF functionalities, enhancing Rhino's design-to-collaboration process. Its intuitive interface and expanded interactive 3D PDF presentations make it a must-have for Rhino users. division of assets divorce new york