pondělí 8. června 2009

Aktualizace PanelingTools pro Rhino 4.0

Nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

 • Nové příkazy:
  • ptGridSurfaceDomain. Rozdělí plochu její UV doménou. Metody rozdělení jsou byNumber, byArcLength nebo byCordLength. Máte možnost zvolit základní bod a změnit směry UV. Příkaz také podporuje historii.
  • ptPlanarLips vytváří proměnné odsazení rovinných (rozvinutých) stěn.
  • ptChanegeGridDensity. Pomáhá zvyšovat či snižovat hustotu mřížky ve směrech U a V.
  • ptExtendGrid prodlouží mřížku o uživatelem definovanou vzdálenost ve směrech U a V.

 • Nové funkce:
  • do příkazu ptDivideSurfaceUV byla přidána volba CordLength. Příkaz již podporuje možnosti dělení byNumber a ByArcLength.
  • ptUnifiyFacesDirection (dříve ptUnifyFacesNormal) obsahuje nové volby pro nastavení U a V směrů plošek tak, aby souhlasily se základní plochou.
  • nyní je možné promítat plošky nebo hrany panelů v uživatelem definovaném směru. Použijte volbu "PanelShape=Projected" v příkazu ptPanelGri.

 • Opravy chyb:
  • bylo opraevno několik chyb v příkazu ptUnroll.
  • opravena padací vstupně/výstupní chyba.

Žádné komentáře: