pátek 24. července 2009

Aktualizace PanelingTools pro Rhino 4.0

Nové vydání zásuvného modulu PanelingTools pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

 • Nové příkazy:
  • ptGridSurfaceDomain. Rozdělí plochu její UV doménou. Lze dělit metodou byNumber, byArcLength nebo byCordLength. Příkaz nabízí volby pro výběr a změnu směrů UV. Příkaz také podporuje historii.
  • ptPlanarLips vytváří variabilní odsazení rovinných (rozvinutých) ploch.
  • ptChanegeGridDensity. Pomáhá zvýšit nebo snížit intenzitu ve směrech U a V.
  • ptExtendGrid pro rozšíření panelovací mřížky o uživatelem definovanou vzdálenost ve směrech U a V.

 • Nová funkčnost:
  • Do příkazu ptDivideSurfaceUV byla přidána volba pro dělení plochy ve stylu CordLength. Příkaz již podporuje styly dělení byNumber a ByArcLength.
  • ptUnifiyFacesDirection (dříve ptUnifyFacesNormal) má nové volby pro nastavení plošek ve směrech U a V, aby souhlasily se základní plochou.
  • Nyní je možné promítnout hrany a plošky paneůl v uživatelem definovaném směru. Použijte volbu "PanelShape=Projected" v příkazu ptPanelGri.

 • Opravené chyby:
  • Bylo opraveno pár chyb a provedeno několik vylepšení příkazu ptUnroll.
  • Byla opraevná I/O padací chyba.

Žádné komentáře: