úterý 9. listopadu 2010

Případové studie z RhinoMembraneRhinoMembrane je jeden z nejvýkonnějších produktů pro hledání forem v současnoti. Pomocí MKP (metoda konečných prvků) modelu umožňuje relaxovat jakoukoliv síť do podoby rovnovážné plochy pouze s kladnými poli napětí. Pomocí strategií řídkých matic lze vytvořit jakýkoliv tvar od obligátního hyperbolického paraboloidu přes minimální plochy až po "nafouklé" polštářovité útvary.

Na této adrese si můžete prohlédnout dvě nové případové studie: norský pavilón pro Expo 2010 v Šanghaji a stůl Radiolaria.

Žádné komentáře: