sobota 22. října 2011

Rozhraní SOFiSTiK pro Rhinoceros


Rozhraní SOFiSTiK pro Rhinoceros rozšiřuje funkčnost Rhina o možnost definovat a generovat MKP model pro strukturální analýzu s programem SOFiSTiK. Geometrické objekty v Rhinu jako jsou body, křivky nebo plochy lze obohatit o strukturální informace, jako je průřez nebo materiálové vlastnosti.

Mnoho dalších pomůcek, které jsou obsaženy v toolboxu SOFiSTiKu, nabízí možnost vizualizovat průřezy (například pro renderování), zobrazit strukturální vlastnosti jako anotace nebo vybírat objekty podle určitých vlastností.

Díky instalaci rozhraní pro SOFiSTiK bude Rhino integrováno do výpočetního prostředí SOFiSTiKu (SOFiSTiK Structural Desktop). Díky tomu můžete hladce přecházet mezi modelováním, síťováním a dalšími kroky výpočtů, aniž byste museli převádět ručně data mezi různými programy.

Podobně jako jiná data v Rhinu lze strukturální informace dále editovat a měnit pomocí RhinoScriptu. Díky tomu je možné rozšířit funkčnost rozhraní SOFiSTiKu pro Rhinoceros a přizpůsobit ho specifickým firemním nebo projektovým potřebám.

8 komentářů:

peterparker řekl(a)...

I came to this site with the introduction of a word search friend around me

Thomas More řekl(a)...

Are you worried about meeting the word count and formatting requirements of your pay someone to take my classes? I can help you refine your writing and ensure adherence to guidelines.

anisa jessie řekl(a)...

Thank you for giving me such useful information. I’ve read a lot of posts, but this is one of the best ones. I’ve read all of your blogs, but this one was my favourite.
fb login

rebecca bethany řekl(a)...

Your thoughtful engagement adds value to every discussion you join.
facebook login

anisa jessie řekl(a)...

Your suggestions pique our intellectual interest and inspire us.
gmail sign in

rebecca bethany řekl(a)...

I'm consistently uplifted by your contributions. They have a way of making our discussions truly refreshing.
www.hotmail.com

rebecca bethany řekl(a)...

Enjoyed every bit of your post! It's highly relevant to what I've been writing about at www.hotmail.com.

anisa jessie řekl(a)...

I appreciate you sharing your expertise. It's worth checking out Click here
for their interesting perspective on this subject.