sobota 22. října 2011

Rozhraní SOFiSTiK pro Rhinoceros


Rozhraní SOFiSTiK pro Rhinoceros rozšiřuje funkčnost Rhina o možnost definovat a generovat MKP model pro strukturální analýzu s programem SOFiSTiK. Geometrické objekty v Rhinu jako jsou body, křivky nebo plochy lze obohatit o strukturální informace, jako je průřez nebo materiálové vlastnosti.

Mnoho dalších pomůcek, které jsou obsaženy v toolboxu SOFiSTiKu, nabízí možnost vizualizovat průřezy (například pro renderování), zobrazit strukturální vlastnosti jako anotace nebo vybírat objekty podle určitých vlastností.

Díky instalaci rozhraní pro SOFiSTiK bude Rhino integrováno do výpočetního prostředí SOFiSTiKu (SOFiSTiK Structural Desktop). Díky tomu můžete hladce přecházet mezi modelováním, síťováním a dalšími kroky výpočtů, aniž byste museli převádět ručně data mezi různými programy.

Podobně jako jiná data v Rhinu lze strukturální informace dále editovat a měnit pomocí RhinoScriptu. Díky tomu je možné rozšířit funkčnost rozhraní SOFiSTiKu pro Rhinoceros a přizpůsobit ho specifickým firemním nebo projektovým potřebám.

8 komentářů:

peterparker řekl(a)...

I came to this site with the introduction of a word search friend around me

anisa jessie řekl(a)...

it’s a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting.
outlook login

rebecca bethany řekl(a)...

It’s a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once
sign up hotmail

rebecca bethany řekl(a)...

It's a truly fascinating topic, and it has been quite helpful to me. In fact, I also run a website containing material that is comparable to what you posted.
gmail sign up

rebecca bethany řekl(a)...

I must admit that the Journal Blog is a terrific addition to a theme that was already exceptional. It’s wonderful what you guys come up with for the Opencart community, so keep up the excellent job
web whatsapp

anisa jessie řekl(a)...

That has greatly benefited me and is a highly fascinating subject. In fact, I also run a website containing material that is comparable to what you posted.
telegram login

sophia řekl(a)...


Thanks for sharing this amazing blog post I really like your content, Thanks for your contribution.
hotmail signup

Thomas More řekl(a)...

Are you worried about meeting the word count and formatting requirements of your pay someone to take my classes? I can help you refine your writing and ensure adherence to guidelines.