pátek 8. prosince 2023

VR Sketch: vysoce výkonný prohlížeč pro VR

 


VR Sketchje zásuvný modul, který umožňuje pohodlně zobrazit libovolný model ve virtuální realitě beze změny modelu. Zní to, jako by to nemělo být tak těžké - ale je to něco, čeho je, alespoň pro nás překvapivě, technicky obtížné dosáhnout. Virtuální realita vyžaduje vysoký výkon, aby nevyvolávala nevolnost; toho jsme dosáhli rozsáhlými optimalizacemi, takže VR Sketch je nejrychlejší a nejpříjemnější prohlížeč.

Toho je dosaženo skicovitým výtvarným stylem bez fotorealismu, světelných efektů a textur s vysokým rozlišením. Modely s miliony trojúhelníků však lze ve VR zobrazit rychle a jediným tlačítkem. Model zůstává synchronizován s Rhinem: změny provedené v Rhinu se okamžitě přenesou do VR. Můžete se procházet kolem prototypu nebo uvnitř něj, pak provést úpravy v Rhinu a rychle jej iterovat. Můžete dokonce spolupracovat ve dvou lidech, kdy jeden je ve VR a druhý na obrazovce upravuje model v Rhinu.
3 komentáře:

Emma řekl(a)...

abogado trafico mecklenburg va
VR Sketch is a high-performance web browser designed for immersive virtual reality experiences. It prioritizes high performance, fast loading times, smooth rendering, and low latency. The browser is compatible with various VR devices and platforms, ensuring accessibility across different hardware ecosystems. Its potential to revolutionize web browsing and user experience is promising.

johnnelson řekl(a)...

Amazing, Your blogs are really good and informative. I got a lots of useful information in your blogs. Můžete se procházet kolem prototypu nebo uvnitř něj, pak provést úpravy v Rhinu a rychle jej iterovat. Můžete dokonce spolupracovat ve dvou lidech, kdy jeden je ve VR a druhý na obrazovce upravuje model v Rhinu internet sex crimes lawyer. It is very great and useful to all. Keeps sharing more useful blogs..

Reece Braud řekl(a)...

In den digitalen Weiten verbirgt sich ein Refugium für jene, die eine Vorliebe für die feineren Dinge im Leben haben – willkommen bei One Horizon. Hier haben wir einen Online-Ort geschaffen, an dem Lifestyle-Aficionados zusammenkommen, um eine Schatzkammer an hochwertigen, innovativen Produkten zu entdecken, die dazu bestimmt sind, jede Facette des Daseins zu bereichern.