pondělí 10. listopadu 2008

Grasshopper pro Rhino - nová meziverze


Grasshopper 0.50092 pro Rhino 4.0 je nyní dostupný ke stažení. Tato dílčí verze obsahuje velký seznam nových funkcí a vylepšení, včetně:

Opravy:

  • Nastavení komponenty Graph zpět na None nezpůsobilo aktualizaci, opraveno.
  • Objekty Graph mapper bez grafů se nenačetly. To bylo opraveno.
  • Transformace nezachovávající podobnost nyní správně deformují nedeformovatelné typy geometrie (kružnice, oblouky a kvádry se stanou Nurbs křivkami nebo BReps objekty).
  • Transformační funkce Orient měla chybu, která způsobovala v některých případech chybné mapování. To bylo opraveno.

Změny:

  • Komponenta EvaluateCurve nyní na výstupu informuje o délce segmentu křivky.
  • Komponenty pro dělení křivky byly přesunuty do samostatné kategorie.

Doplňky:

  • Komponenta CurveFrame
  • Komponenta CurveHozirontalFrame
  • Komponenta CurvePerpendicularFrame

Podrobnosti a stažení...

Žádné komentáře: