pondělí 5. ledna 2009

Rhino 4.0 SR5 Release Candidate 1

Rhino 4.0 SR5 Release Candidate 1 (15. prosinec 2008) je k dispozici ke stažení.

Toto je nehotová verze software. Pokud nechcete pracovat v nehotové verzi, nestahujte si toto vydání.

Tento kandidát na finální verzi byl otestován našimi interními zaměstnanci a věříme, že je stabilní, spolehlivý a vhodný pro produktivní práci. Jako u všech nehotových verzí se však mohou objevit problémy, které jsme během testování neodhalili. Očekáváme, že si toto vydání stáhne několik tisíc lidí a ohlásí nám případné problémy, na keré narazí.

Pokud s budeme jisti, že v tomto vydání již nejsou závažné problémy, vydáme tento servisní balíček oficiálně.

Nahlaste nám prosím případné zhrucení programu pomocí dialogového okna McNeel Error Reporting, které se objeví. Oznamte jakékoliv další problémy našemu týmu technické podpory.

Vylepšené funkce:

 • ZaznamenatAnimaci: metodu RenderovatPlný lze nyní přerušit klávesou Esc.
 • KruhováDíra: volba Poloměr nyní implicitně přebírá vstup z klávesnice.

Opravené chyby:

 • Mnoho oprav "padacích" chyb. Díky tomu se zvýšila stabilita a spolehlivost Rhina.
 • PoleKruhové: vstupní úhel byl někdy interpetován nesprávně. To bylo opraveno.
 • Zhroucení při načítání souboru dwg.
 • Rotovat: byla opravena "padací" chyba při rotaci uzavřené křivky kolem osy.
 • VytáhnoutPlochuSÚkosem: pokud byly na vstupu plochy vytvořené příkazem RovinnáPlocha, mohl být výsledek nekorektní. To bylo opraveno.
 • PřesunoutKřivku: tento příkaz neaktualizoval správně historii. To bylo opraveno.
 • Otevřít:SolidWorks: soubory sestav byly načítány jako prázdné. To bylo opraveno.
 • MrakBodů: po smazání bodů z mraku bodů nebyl obálkový kvádr aktualizován. To bylo opraveno.
 • Tisk: byl vyřešen problém při tisku do souboru Adobe PDF.
 • Promítnout: promítnutím úsečky na rovinnou plochu nesprávně došlo k vytvoření kubické úsečky místo lineární. Nyní je vytvořena úsečka nebo NURBS křivka stupně 2..
 • Rotovat: byla opravena chyba při rotaci uzavřených lomených čar.
 • RhinoScript: při přerušení skriptu byly objekty zvýrazněny dokonce i když už nebyly vybrané. To bylo opraveno.
 • Uložit:DWG/DXF: víceřádkový text byl exportován se špatnou vertikální pozicí. To bylo opraveno.
 • Uložit:STEP: byl vyřešen problém při exportu rovinných ploch.
 • Uložit:STEP: byla odstraněna chyba, která mohla způsobit selhání při exportu do UG a SolidWorks.
 • SmartTrack: ne vždy uchopil všechny ortogonální směry od chytrého bodu. To bylo opraveno.
 • Táhnout2: zrušení operace PřidatŘez způsobilo, že v další operaci PřidatŘez nebylo možné vybrat trasy. To bylo opraveno.
 • RozvinoutPlochu: byla opravena chyba, která mohla způsobit selhání příkazu.
 • RozvinoutPlochu: hranici rozvinuté plochy nebylo možné spojit. To bylo opraveno.
 • WebovýProhlížeč: příkaz se pokusí otevřít požadovanou stránku v nové záložce nebo okně.

Kompletní seznam a odkaz na stažení najdete na http://download.rhino3d.com/whatsnew.asp?rel=432

Žádné komentáře: