čtvrtek 29. října 2009

Aktualizace modulu RhinoLabsTools

Zásuvný modul RhinoLabsTools byl aktualizován a nyní obsahuje nový příkaz ExplodeLinetype, který rozbije křivky s nespojitým typem čáry na jednotlivé komponenty.

Žádné komentáře: