středa 13. března 2024

Cyberstrak Modeling - nový Class A plugin pro Rhino 7/8:

 


Cyberstrak Modeling je nový zásuvný modul pro Rhinoceros s funkcemi Class A modelování. 

Obsahuje funkce pro tvorbu a úpravu NURBS geometrie a polygonových sítí, jako například:
  • pokročilá práce s řídicími body NURB
  • vyhlazování oblastí křivek, ploch a polygonových sítí
  • tvorba plynulých přechodů mezi plochami
  • tvorba NURBS ploch proložením vybraných oblastí sítí

Zaměřuje se na snadnou a intuitivní použitelnost. Všechny modelovací příkazy proto nabízejí lokální Undo/Redo, což umožňuje snadné porovnání různých fází práce.

K dispozici je také integrovaná funkce analýzy, která pomáhá posoudit kvalitu aktuální geometrie. Kromě toho jsou k dispozici další příkazy analýzy, jako např:
  • řezy geometrií
  • analýza křivosti křivek a ploch
  • grafická odchylka mezi objekty (např. zobrazení odchylek mezi plochou a sítí)
  • analýza kvality přechodu mezi navazovanými křivkami nebo plochami
Analýzy sledují asociativně všechny změny geometrie a budou dynamicky aktualizovány v průběhu modelování.

Více informací na www.cyberstrak.com a na food4Rhino...2 komentáře:

orson řekl(a)...

Elevate your design capabilities with Cyberstrak Modeling, the cutting-edge Class A plugin for Rhino 7/8. Unleash your creativity today.Thank you for sharing your expertise! Keep up the excellent work! Continue to share. Please feel free to look at my website.
dwi defense attorney fairfax

Wafiya Bukhari řekl(a)...

This function offers an overview of the Class A plugin for Rhino, a sophisticated tool tailored for wall cladding services in Dubai. The plugin provides advanced features and tools specifically designed to streamline the design and implementation of wall cladding projects within Rhino software. It enables designers and architects to achieve precise and aesthetically pleasing wall cladding designs, meeting the unique requirements and standards of clients in Dubai and surrounding areas.