středa 13. března 2024

Cyberstrak Modeling - nový Class A plugin pro Rhino 7/8:

 


Cyberstrak Modeling je nový zásuvný modul pro Rhinoceros s funkcemi Class A modelování. 

Obsahuje funkce pro tvorbu a úpravu NURBS geometrie a polygonových sítí, jako například:
  • pokročilá práce s řídicími body NURB
  • vyhlazování oblastí křivek, ploch a polygonových sítí
  • tvorba plynulých přechodů mezi plochami
  • tvorba NURBS ploch proložením vybraných oblastí sítí

Zaměřuje se na snadnou a intuitivní použitelnost. Všechny modelovací příkazy proto nabízejí lokální Undo/Redo, což umožňuje snadné porovnání různých fází práce.

K dispozici je také integrovaná funkce analýzy, která pomáhá posoudit kvalitu aktuální geometrie. Kromě toho jsou k dispozici další příkazy analýzy, jako např:
  • řezy geometrií
  • analýza křivosti křivek a ploch
  • grafická odchylka mezi objekty (např. zobrazení odchylek mezi plochou a sítí)
  • analýza kvality přechodu mezi navazovanými křivkami nebo plochami
Analýzy sledují asociativně všechny změny geometrie a budou dynamicky aktualizovány v průběhu modelování.

Více informací na www.cyberstrak.com a na food4Rhino...1 komentář:

Alice řekl(a)...

is emotional abuse domestic violence in virginia
Cyberstrak Modeling is a powerful Rhino plugin that offers advanced Class A surfacing capabilities, allowing designers to create smooth, high-quality surfaces. It seamlessly integrates into Rhino's workflow, allowing for complex shapes and curvature continuity. The plugin's powerful features enable precise surface refinement, meeting the highest quality standards. It can handle large and complex models efficiently, making it accessible to both professionals and newcomers. Cyberstrak Modeling is a must-have for anyone looking to elevate their Rhino workflow.