neděle 9. srpna 2009

Přímý export z Rhina do MachStudiaStudioGPU vydalo nový bezplatný plugin pro Rhino pro přímý export 3D modelů do nativního formátu MachStudia GXB. Tyto moedly lze poté importovat do MachStudia Pro, kde může uživatel vytvářet a upravovat světla, materiály a HDR kamery v reálném čase. Tento nelineární postup práce umožňuje dosáhnout filmovou kvalitu výsledných snímků.

MachStudio Pro využívá pro výpočty vícevláknové GPU (procesory grafické karty). Snímky, které by se normálně počítaly 40 až 80 minut mohou být nyní renderovány ve srovnatelné kvalitě v řádu sekund.

Žádné komentáře: