úterý 4. srpna 2009

Servisní balíček SR6 pro Rhino 4.0 oficiálně vydán

Servisní balíček 6 pro Rhino 4.0 je nyní dostupný ke stažení. Majitele Rhina 4.0 vybízíme, aby si SR6 stáhnuli a nainstalovali ještě dnes.

SR6 obsahuje mnoho oprav padacích chyb a spoustu vylepšení v různých příkazech, včetně:

 • Blok: varování, pokud přidáte blok bez geometrie.
 • Otevřít: v příkazovém řádku se nyní objeví potvrzovací zpráva.
 • Uložit:STL - změna rozhraní: volby a výzvy pro skriptovaný export souborových formátů, které používají nastavení STL sítě byly změněny tak, aby se více blížily nastavení v příkazu Síť.
 • Spouštění Rhina na Vistách bylo vylepšeno: předchozí vydání Rhina 4.0 se někdy spustilo pouze pod účtem správce. SR6 by mělo jít spustit i bez oprávnění správce.
 • SprávceBloků: skryté bloky (s předponou * v názvu) nebyly zobrazeny správně. To bylo opraveno.
 • KopírovatPohledDoDetailu při prvním spuštění příkazu selhal. To bylo opraveno.
 • Kóta: čárka mezi stopami a palci se někdy zobrazila chybně. To bylo opraveno.
 • VlastnostiDokumentu, Render: uzamknutí poměru stran chybně zůstalo aktivní i po zavření dialogového okna. To bylo opraveno.
 • VytáhnotuPlochuSÚkosem: byla opravena chyba, která způsobovala selhání příkazu.
 • Vložit: byl opraven problém s tvorbou vrstev po vložení objektu.
 • Instalátor: soubor potřebný pro ZPR export nebyl nainstalován. To bylo opraveno.
 • Typy čar: v měřítku čáry bylo možné zadat hodnotu 0. Tím došlo k vypnutí typů čar. To bylo opraveno.
 • Potáhnout - opravena padací chyba.
 • Potáhnout: bylo opraveno několik chyb, které způsobily generování nekorektní plochy.
 • MakroEditor: byl opraven problém a aktivním příkazovým řádkem.
 • Otevřít:DWG/DXF: byl vyřešen problém s otevíráním souborů DXF.
 • Otevřít:DWG: spliny nebyly načteny správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:OBJ: soubory importované z topmod3D obsahovaly mezery. To bylo opraveno.
 • Otevřít:OBJ: OBJ data nebyly v Servisním balíčku 5b načítána správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:SKP: byla opravena chyba při importu.
 • Volby, vzhled: volba Plná cesta v titulní liště nepracovala správně. To bylo opraveno.
 • Volby, vzhled, rozšířené nastavení: tlačítko Export bylo nesprávně aktivní i tehdy, když nebylo vybráno žádné schéma pro export. To bylo opraveno.
 • OdchylkaBodů: tlačítko Použít nepracovalo správně. To bylo opraveno.
 • RhinoScript: stránka RhinoScript ve Volbách Rhina nesprávně umožnila, aby byl stejný soubor se skriptem přidán vícenásobně do seznamu souborů, které se mají nahrát při spuštění.
 • Uložit:3DS: byl vyřešen problém s importem a exportem.
 • Uložit:DWG/DXF: byla přidána podpora exportu těles ACIS. Vytvořte nebo upravte pojmenované exportní schéma a změňte volbu pro export ploch Rhina na Tělesa AutoCADu.
 • Měřítko1D neaktualizoval správně barvy zobrazené při analýze křivosti. To bylo opraveno.
 • Palety: při importu palet byly jejich obrázky poškozeny. To bylo opraveno.

Žádné komentáře: