úterý 12. ledna 2010

Servisní balíček 7 pro Rhino 4.0 k dispozici

Servisní balíček 7 pro Rhino 4.0 je nyní dostupný ke stažení. Majitele Rhina 4.0 vybízíme, aby si SR6 stáhnuli a nainstalovali ještě dnes.

SR7 obsahuje mnoho oprav chyb a spoustu vylepšení v různých příkazech, včetně:

Nové funkce:

 • Uložit: v záložce Soubory v okně Volby přibyla nová volba pro ukládání záložních souborů.
Opravy chyb:
 • Kóta: byla opravena zaokrouhlovací chyba.
 • Zobrazení/Bongo: náhled Bonga nebyl po transformaci zobrazen na správné pozici. To bylo opraveno.
 • Zaoblit: opravena chyba, způsobující selhání při zaoblení mezi oblouky a úsečkami.
 • Instalátor: SketchUp import nepracoval správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:SolidWorks: opravena chyba, způsobující selhání příkazu.
 • Otevřít:DWG/DXF: byl vyřešen problém, v jehož důsledku chyběly některé objekty.
 • Otevřít:DWG/DXF: import rotačního tělesa nepracoval správně. To bylo opraveno.
 • Otevřít:SolidWorks: byl vyřešen problém při načítání souborů určených pouze ke čtení (například soubory z e-mailu nebo CD).
 • OdchylkaBodů nebyla správné aktualizována při přesunu bodů. To bylo opraveno.
 • Bezpečný režim: v bezpečném režimu je nyní vypnuta příkazová nápověda.
 • Řez: bylo opraveno selhání při tvorbě obálkových kvádrů rovinných objektů.
 • NastavitPohled při nastavení na perspektivu neaktualizoval správně pohled. To bylo opraveno.
 • Rozdělit při rozdělení plochy neměly výsledné kousky stejné U a V směry plochy jako originál. To bylo opraveno.

Žádné komentáře: