středa 25. března 2009

Organické modelování - nová beta T-Splines

T-Splines 2.0 for Rhino Beta Released

Verze 2.0 přináší několik nových nástrojů a pracovních postupů tvorby organických ploch a představuje celou škálu polygonálních modelovacích technik v prostředí Rhina, včetně těchto novinek:
  • Zlepšená editace ploch. Manipulátory pro přesun, rotaci a změnu velikosti umožňují přesný numerický vstup, je zde klikatelný heads-up display a další vylepšení.
  • Nové uchopovací prvky. Můžete přímo chytat plochy, hrany, body na ploše a tečné manipulátory.
  • Horké klávesy. Příkazům Rhina i T-Splines můžete přiřadit jednoklávesové zkratky.
  • Jednosušší plochy. Podpora trojúhelníkových a jiných n-úhelníkových (pětiúhelníkových, šestiúhelníkových atd) plošek.
  • Nástroje pro box modeling. Včetně nástrojů pro dělení plošky, vložení hrany, smazání plošky, svaření bodů, vytažení hran, zaplnění díry, slučování a mnoha dalších.
  • Přepínač smooth/mesh. Přepínač mezi zobrazením hrubé polygonové sítě a hladkou plochou pro snadnou a rychlou editac.
  • Primitivy. Nové T-Spline primitivy kvádr, rovina, koule, anuloid, kužel a válec.
  • Symetrie. Podpora axiální a radiální symetrie.
  • Tloušťka stěny. Přeměňte jediným kliknutím T-spline plochy na tenkostěnná tělesa.
  • Kvalitnější plochy. Nové a hladší hvězdicové body (star points) produkují plochy, které jsou estetičtější, snadněji se ofsetují (jsou G1 neboli tečně návazné) a při převodu vytváří méně NURBS plátů.

Žádné komentáře: