čtvrtek 23. října 2008

Grasshopper pro Rhino - nová verzeGrasshopper 0.5 pro Rhino 4.0 je dostupný ke stažení.

Toto zásadní nové vydání přináší dlouhý seznam nových funkcí a vylepšení, včetně:

 • skriptové komponenty C# a VB.NET.
 • komponenta BarGraph pro realtime vizualizaci velkých množin hodnot.
 • komponenta Fibonacci
 • komponenta Jitter.
 • další komponenty Interval(2D).
 • komponenta Rotate plane
 • extraktor středu a poloměru kružnice a oblouku.
 • komponenta Explode curve.
 • komponenty Rectangle a Polygon.
 • komponenta Plane surface.
 • komponenta Flip surface.
 • komponenta Curve region union.
 • komponenty Mass addition, Mean a Truncate pro práci s velkým množstvím čísel.
 • komponenty Mathematical intersection (paprsek-rovina, rovina-křivka, paprsek-plocha, křivka-paprsek atd).
 • více voleb v komponentě Loft (Loose, Tight, Rebuild atd.).
 • nový formát souboru (viz. tato stránka wiki)
 • překryvný dialog search pro komponenty. Klikněte dvakrát na plátno (nebo do prázdného místa) a začněte psát.
 • u některých komponent byla zlepšena nápověda.
 • nároky na paměť byly výrazně sníženy.
 • zlepšené poznámky.
 • opravené chyby.

Podrobnosti a stažení...

Žádné komentáře: