úterý 14. října 2008

PanelingTools pro Rhino 4.0 byly aktualizovány


Nové vydání PanelingTools, zásuvného modulu pro Rhino 4.0 je dostupné ke stažení. Novinky v tomto vydání:

  • Nový příkaz ptPanel3DCustom tvoří 3D panely ohraničené dvěma mřížkami (a případně plochami). Vstupem 3D vzorů mohou být křivky, plochy a spojené plochy jakéhokoliv tvaru.
  • Do příkazu ptOrientToGrid byla přidána odezva orientace a volba "Flip". The command uses one grid and optional reference surface.
  • Správce 3D vzorů byl vyladěn.
  • Algoritmus rozdělování nabalených panelů (hrany a plochy) byl přepsán . Nyní by měl být robustnější.
  • Byla opravena chyba při dělení plochy přímou vzdáleností. Pokud je výchozí vzdálenost příliš malá, trvala tato operace velice dlouho.
  • Byla opravena další chyba ve stejné funkci, tentokrát se týkala uzavřených ploch
  • Byla přidána vrstva Solids pro uživatelem definované 3D vzory.
  • Byla opravena chyba v 2D cihlovém vzoru

Žádné komentáře: